Z okazji Dnia Świętego Partyka nauczycielki języka angielskiego zaprosiły uczniów do wzięcia udziału w konkursie na prezentację o Irlandii.

Ze wszystkich nadesłanych prac wybrałyśmy najlepsze, są to prezentacje:

  •  Patrycji Bober z klasy 2 Bp, 
  •  Patrycji Dworak z klasy 2 Cp, 
  •  Joanny Kędrak z klasy 2 A, 
  •  Mateusza Muchy z klasy 1 C 
  •  oraz Izabeli Widz z klasy 2 A. 

Dla zwycięzców mamy nagrody – Fiszki Pisz po Angielsku, natomiast pozostałych uczestników nagrodzimy ocenami celującymi za udział w konkursie.


Happy St. Patrick’s Day!
Organizatorzy