MATURA 2024

 

Harmonogram egzaminów

Terminy dla maturzystów 

Komunikat o dostosowaniach

Deklaracja dla ucznia do pobrania

Informacje o deklaracjach (dla absolwentów)

E-deklaracja dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU

Komunikat o przyborach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

 

 

 

WAŻNE!!!!

Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023

Link: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla maturzystów  MATURA   MAJ  2023

Reczy, które trzeba zabrać na egzamin maturalny:

 • długopis z czarnym wkładem, dobrze jest mieć choć jeszcze jeden zapasowy,
 • dowód osobisty lub paszport - prawo jazdy czy legitymacja szkolna nie są uznawane na egzaminie maturalnym za dokument tożsamości i jest to zgodne z polskim prawem,
 • przybory wskazane na dany przedmiot  wymienione w tabeli poniżej;

Rzeczy, które można zabrać na egzamin maturalny:

 • butelka małej wody - musi stać przy stoliku na podłodze, by przypadkiem nie zalać wodą arkusza,
 • chusteczki - bez opakowania.

Niedozwolone jest wnoszenie na salę egzaminu maturalnego jakichkolwiek rzeczy poza tymi wymienionymi. Żadnego jedzenia, napojów innych niż woda, telefonów czy figurek na szczęście. Jeżeli nawet jakieś urządzenie włączy się podczas egzaminu maturalnego, wszystkim zdającym, którzy przebywają w sali, zostaje on przerwany i unieważniony

W dniu egzaminu do szkoły należy stawić się odpowiednio wcześniej:

- dla rozpoczynających egzamin o godz. 9.00 - wejście do sali egzaminacyjnej i losowanie miejsc  od godz.8.30; aula od 8.15

- dla rozpoczynających egzamin maturalny o godz. 14.00 - wejście do sali egzaminacyjnej i losowanie miejsc  od godz.13.30; aula od 13.15

 Egzamin maturalny                                                                                 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).4 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały

pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*

 

 

 

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii

i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

 

 

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii

i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

 

 

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykoch. egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

 

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

 

obowiązkowo

 

szkoła

 
   

 

matematyka

Linijka; cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza

o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający lub szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

 

Informacje dla maturzystów  MATURA   MAJ  2022 

Reczy, które trzeba zabrać na egzamin maturalny:

 • długopis z czarnym wkładem, dobrze jest mieć choć jeszcze jeden zapasowy,
 • dowód osobisty lub paszport - prawo jazdy czy legitymacja szkolna nie są uznawane na egzaminie maturalnym za dokument tożsamości i jest to zgodne z polskim prawem,
 • przybory wskazane na dany przedmiot  wymienione w tabeli poniżej;

Rzeczy, które można zabrać na egzamin maturalny:

 • butelka małej wody - musi stać przy stoliku na podłodze, by przypadkiem nie zalać wodą arkusza,
 • chusteczki - bez opakowania.

Niedozwolone jest wnoszenie na salę egzaminu maturalnego jakichkolwiek rzeczy poza tymi wymienionymi. Żadnego jedzenia, napojów innych niż woda, telefonów czy figurek na szczęście. Jeżeli nawet jakieś urządzenie włączy się podczas egzaminu maturalnego, wszystkim zdającym, którzy przebywają w sali, zostaje on przerwany i unieważniony

W dniu egzaminu do szkoły należy stawić się odpowiednio wcześniej:

- dla rozpoczynających egzamin o godz. 9.00 - wejście do sali egzaminacyjnej i losowanie miejsc  od godz.8.30; aula od 8.15

- dla rozpoczynających egzamin maturalny o godz. 14.00 - wejście do sali egzaminacyjnej i losowanie miejsc  od godz.13.30; aula od 13.15

 Egzamin maturalny                                                                                 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).4 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 1. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały

pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*

 

 

 

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii

i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

 

 

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii

i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

 

 

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe fizykoch. egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

 

obowiązkowo

 

szkoła

 

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

zdający lub szkoła

informatyka

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

 

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

 

obowiązkowo

 

szkoła

 
   

 

matematyka

Linijka; cyrkiel

obowiązkowo

zdający lub szkoła

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający lub szkoła

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza

o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający lub szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi 

Dyrektor szkoły zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe

z przedmiotów, z których uczeń  w bieżącym roku szkolnym przystępuje do egzaminu maturalnego.

 W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, co potwierdzą odpowiednim oświadczeniem.
Uczestnictwo w konsultacjach należy zgłosić do nauczyciela danego przedmiotu
za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Harmonogram konsultacji: 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Przedmiot

Dzień  tygodnia

Godzina:

1

Bańka Józef

Geografia

poniedziałek

15.00 -16.00

2

Czaja Joanna

Język polski

czwartek

13.30-15.00/co dwa tygodnie

3

Elżbieta Krasowska

Chemia

11.02.2020 r

15-17

4

Głaz Alicja

Historia, wiedza o społeczeństwie

czwartek co dwa tygodnie

14:30 - 15:30

5

Golec Jacek

Matematyka

czwartek

14:00

6

Góra Beata

Język polski

1, 3 czwartek miesiąca

14.00

7

Hys-Mazur Marzena

Biologia

poniedziałek

15.00

8

Jakubiec Marzena

Język polski

 pierwszy i trzeci wtorek miesiąca

16.00 - 16.45

9

Jakubiec Piotr

Chemia

piątek

14,30 - 15,15

10

Jonak Luiza

Język niemiecki

czwartek

16.00- 17.30

11

Karczmarska Maria

Język angielski

wtorek

14:00

12

Krzysztoń-Żytko Małgorzata

Matematyka

środa

16:00

13

Mazur Grzegorz

Język włoski

czwartek

16.00

14

Mrozowska Beata

Język angielski

wtorek

15.30

15

Nita Bożena

Język angielski

środa

14:30-15:15

16

Rachwalska-Kata Dorota

Język polski

czwartek ( co 2 tygodnie)

17.00- 17.45

17

Siczek Wiesława

Matematyka

wtorek

14:00

18

Surtel Violetta

Fizyka

piątek co dwa tygodnie

17:00-17:45

19

Widomski Jarosław

Matematyka

środa

15.15-16.15

20

Wieleba Barbara

Geografia

poniedziałek

15.00-15.45

21

Wołoszyn Agnieszka

Język angielski

piątek raz na dwa tygodnie

15.30-17.00

22

Wójtowicz Magdalena

Jęz. angielski

środa

15.30