Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- chemia

- matematyka 

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka

- geografia

- język angielski 

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka 

- fizyka

- język angielski 

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język polski 

- historia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski

- geografia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski