Pusty wniosek (DOCX) pobierz

 
 
Terminy naboru

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

Pobierz plik – terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- chemia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka (od pierwszej klasy)

- geografia

- język angielski (od pierwszej klasy)

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka od pierwszej klasy

- fizyka/informatyka

- język angielski od pierwszej klasy

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język polski 

- historia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski

- geografia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski