Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 

 I półrocze  dla klas I - IV – 04.09.2023 – 28.01.2024

 

Termin

Wydarzenie

04.09. 2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

08. 09. 2023

Wpisanie do VULCANA planów dydaktycznych

11.09.2023

Opracowanie i złożenie planów pracy poszczególnych Zespołów, wychowawców i opiekunów

14.09.2023

Zebranie  Rady  Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy szkoły w tym nadzoru pedagogicznego Dyrektora i innych.

19.09.2023   Kl. I i II

20.09.2023    Kl. III i IV

Zebrania z rodzicami uczniów

02.10.2023

Złożenie wstępnych deklaracji  maturalnych przez uczniów klas IV.

12.10.2024

Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej

13. 10. 2023

Szkolne obchody Dnia Edukacji

Ślubowanie klas I

21-22.11.2023

Próbna Matura z Operonem

23- 31. 12. 2023

Zimowa przerwa świąteczna

19.01.2024

Termin wystawienie ocen śródrocznych w klasach I – IV

23.01.2024

Zebranie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze

24.01.2024       Kl. I i II

25.01.2024     Kl. III i IV

Zebrania z rodzicami uczniów

28.01.2024

Zakończenie I półrocza

29.01.24 – 11.02.2024

Ferie zimowe

 

 

II półrocze  dla kl. IV – 12.02.2024 – 26.04.2024

II półrocze  dla kl. I i III – 12.02.2024 – 21.06.2024

Termin

Wydarzenie

07. 02. 2024

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych uczniów klas IV i absolwentów z lat poprzednich

20.02.2024

Zebranie Rady  Pedagogicznej – podsumowanie I półrocza.

28.03. – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2024

Termin wystawienie proponowanych  ocen rocznych   dla kl IV

16.04.2024  Kl. I i II

17.04.2024 Kl. III i IV

Zebrania z rodzicami uczniów

19.04.2024

Wystawienie ocen rocznych  w kl. IV

23.04.2024

Zebranie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. IV

Procedury maturalne – szkolenie

26.04.2024

Zakończenie zajęć w kl.IV – rozdanie świadectw ukończenia szkoły

01.05.2024

1 Maja – Święto Pracy

03.05.2024

Święto Konstytucji 3 Maja

07 – 25. 05. 2024

Matury pisemne wg harmonogramu CKE

Część ustna egzaminu maturalnego

11 – 16.05.2024 i 20 – 25.05.2024

04.06. 2024

Wystawienie proponowanych ocen  rocznych

14. 06. 2024

Termin wystawienie ocen rocznych  w kl. I, II i III

18.06.2024

Złożenie sprawozdań  z realizacji rocznych  planów pracy Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, problemowo zadaniowych, kół zainteresowań i innych

18.06.2024

Zebranie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. I i III.

21. 06. 2023

Zakończenie roku szkolnego

27.06.2024

Zebranie Rady  Pedagogicznej – podsumowanie pracy za  rok szkolny2023/2024

 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

Lp.

Data

1

21.11.2023

2

22.11.2023

3

02.05.2024

4

07.05.2024

5

08.05.2024

6

09.05.2024

7

13.05.2024

8

31.05.2024

9

20.06.2024

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim  w roku

 

I półrocze  dla klas I - IV – 01.09.2022 – 15.01.2023

 

Lp.

Termin

Wydarzenie

1

01.09. 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-23

2

09. 09. 2022

Opracowanie i złożenie planów pracy poszczególnych Zespołów, wychowawców i opiekunów, planów  dydaktycznych w wersji papierowej i elektronicznej

3

14.09.2022

Zebranie  Rady  Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy szkoły w tym nadzoru pedagogicznego Dyrektora i innych planów.

4

16. 09. 2022

Wpisanie do VULCANA planów dydaktycznych  na rok szkolny 2022/2023

5

 

20.09.2022

21.09.2022

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas:

I i II

III i IV  

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego, zapoznanie z dokumentacją w tym procedurami bezpieczeństwa oraz wymaganiami edukacyjnymi

6

30. 09. 2022

Złożenie wstępnych deklaracji  maturalnych przez uczniów klas IV.

7

13. 10. 2022

Szkolne obchody Dnia Edukacji

Ślubowanie klas I

8

14. 10. 2022

Dzień Edukacji – szkoleniowe zebranie RP; analiza wyników matury.

 

23- 31. 12. 2022

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

03. 01. 2023

Termin wystawienie ocen śródrocznych w klasach I – IV

 

10.01.2023

Zebranie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze  klas I – IV

 

 

11.01.2023

12.01.2023

Zebrania z rodzicami uczniów klas:

I i II

III i  IV

 

15.01.2023

Zakończenie I półrocza

 

16 – 29.01.2023

Ferie zimowe

 

 

 

 

 

 

II półrocze  dla kl. IV – 30.01.2023 – 28.04.2023

II półrocze  dla kl. I i III – 30.01.2023 – 23.06.2023

 

Lp.

Termin

Wydarzenie

 

07. 02. 2023

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych uczniów klas IV i absolwentów z lat poprzednich

 

07.02. 2023

Zebranie Rady  Pedagogicznej – podsumowanie I półrocza.

 

05.04.2023

Termin wystawienie proponowanych  ocen końcoworocznych  dla kl IV

 

06– 11.04. 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

18.04.2023

19.04.2023

Zebrania z rodzicami uczniów  klas :

I i  II

III i IV

 

do 20.04.2023

Wystawienie ocen końcoworocznych  w kl. IV

 

25. 04. 2023

Zebranie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. IV

Procedury maturalne

 

28. 04. 2023

Zakończenie zajęć w kl.IV – rozdanie świadectw ukończenia liceum

 

04 – 23. 05. 2023

Egzamin maturalny

Cz. ustna:

- język polski

- języki obce nowożytne

Matury pisemne wg harmonogramu CKE

04- 23 maja 2023r.

 

10 -23 maja 2023

 

06.06. 2023

Termin wystawienie proponowanych ocen końcowo rocznych

dla .kl.I i III

 

15. 06. 2023

Termin wystawienie ocen końcowo rocznych  w kl. I, II i III

 

20. 06. 2023

Termin złożenie sprawozdań  z realizacji rocznych  planów pracy Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, problemowo zadaniowych, kół zainteresowań i innych

 

20. 06. 2023

Posiedzenie Rady  Pedagogicznej - klasyfikacja kl. I i III.

 

23. 06. 2023

Zakończenie roku szkolnego

 

29.06.2023

Zebranie Rady  Pedagogicznej – podsumowanie pracy za  rok szkolny2022/2023

 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

 

1. 31.10.2022

2. 22.12.2022

3. 02.05.2023

4. 04.05.2023

5. 05.05.2023

6. 08.05.2023

7. 09.06.2023

8. 21.06.2023

9. 22.06.2023

 

w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim w roku

I półrocze dla klas I - III – 01.09.2021 – 23.01.2022

01.09. 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

do 10. 09. 2021

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych, złożenie papierowej i elektronicznej wersji planów dydaktycznych

do 16. 09. 2021

Wpisanie do VULCANA planów dydaktycznych na rok szkolny 2021/2022

14.09.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy szkoły w tym nadzoru pedagogicznego Dyrektora i innych planów.

 

21.09.2021

22.09.2021

23.09.2021

Zebrania z rodzicami klas:

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego, zapoznanie z dokumentacją w tym procedurami bezpieczeństwa oraz wymaganiami edukacyjnymi, upowszechnianie informacji o szczepieniach.

do 30. 09. 2021

Deklaracje maturalne uczniów klas III po gim.

13. 10. 2021

Szkolne obchody Dnia Edukacji

Ślubowanie klas I

14. 10. 2021

Dzień Edukacji – wycieczka dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

14.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

Zebranie z rodzicami klas:

I,

II,

III

- informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

26.10.2021

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników egzaminu maturalnego.

23- 31. 12. 2021

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 13. 01. 2022

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I – III

18.01.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze klas I – III

21.01.2022

Zakończenie I półrocza

II półrocze dla kl. III – 24.01.2021 – 29.04.2022

II półrocze dla kl. I i II – 24.01.2022 – 24.06.2022

 

25.01.2022

26.01.2022

27.01.2022

Zebrania z rodzicami klas (wywiadówki za I półrocze ):

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

do 07. 02. 2022

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III i absolwentów z lat poprzednich

08.02. 2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowująca I półrocze

14 – 27.02.2022

Ferie zimowe

08.04.2022

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych dla kl III

do 22.04.2022

Wystawienie ocen końcoworocznych w kl. III

 

20.04.2022

21.04.2022

22.04.2022

Zebrania z rodzicami klas (wywiadówki za I półrocze ):

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

26. 04. 2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja kl. III

Procedury maturalne

14 – 19.04. 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

do 27. 04. 2022

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów kl. III     do podpisu dyrektora

29. 04. 2022

Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum

04 – 20. 05. 2022

Egzamin maturalny

Cz. ustna:

- język polski

- języki obce nowożytne

Część pisemna

Matury pisemne wg harmonogramu

04- 20 maja 2022r.

 

18-20 maja 2022r.

18-20 maja 2022r.

04-20 maja 2022r.

03.06. 2022

Wystawienie proponowanych ocen końcowo rocznych dla .kl.I i II

do 17. 06. 2022

Złożenie sprawozdań z realizacji rocznych planów pracy Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, problemowo zadaniowych, kół zainteresowań i innych

do 15. 06. 2022

Wystawienie ocen końcowo rocznych w kl. I, II i III

21. 06. 2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja kl. I i II.

22. 06. 2022

Złożenie nagród, dyplomów oraz świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora

24. 06. 2022

Zakończenie roku szkolnego

05.07.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy za rok szkolny2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 15.10.2021;

 2. 12.11.2021;

 3. 07.01.2022

 4. 02.05.2022;

 5. 04.05.2020;

 6. 05.05.2020;

 7. 06.05.2022;

 8. 17.06.2022;

 9. 23.06.2022.

Wtorki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  
1. Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020
2. I półrocze od 1 września 2020 do 29 stycznia 2021
3. II półrocze od 01 lutego 2021  do 25 czerwca 2021
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020
5. Ferie zimowe 01 – 14 lutego 2021
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021
7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30 kwietnia 2021
8. Egzamin maturalny - sesja wiosenna. 4-20 maja 2021 - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
9.. Egzamin maturalny – termin dodatkowy 1 -16 czerwca 2021 - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 25 czerwca 2021
11. Ferie letnie od 26 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021
12. Egzaminy poprawkowe 23 - 24 sierpnia 2021
13. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa. 23 -24 sierpnia - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
14. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wg odrębnego harmonogramu
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 02.11.2020, 04.05.2021, 05.05.2021,  06.05.2021, 04.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021.

 

TERMINY ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1.  

- plenarna

- 28 sierpnia 2020 (piątek)

 1.  

- zatwierdzenie planu lekscji

- 01 września 2020 (wtorek)

 1.  

- szkoleniowa; podsumowanie wyników maturalnych

- 17  listopada 2020 (wtorek)

 1.  

- klasyfikacyjna

- 26 stycznia  2021 (wtorek)

 1.  

- plenarna

- 02 lutego 2020 (wtorek)

 1.  

- szkoleniowa

- 11 marca 2021 (czwartek)

 1.  

- klasyfikacyjna klas maturalnych

- 27 kwietnia 2021 (wtorek)

 1.  

- klasyfikacyjna

- 22 czerwca 2021 (wtorek)

 1.  

- plenarna

- 1 lipca 2021 (czwartek)