w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim w roku

I półrocze dla klas I - III – 01.09.2021 – 23.01.2022

01.09. 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

do 10. 09. 2021

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych, złożenie papierowej i elektronicznej wersji planów dydaktycznych

do 16. 09. 2021

Wpisanie do VULCANA planów dydaktycznych na rok szkolny 2021/2022

14.09.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy szkoły w tym nadzoru pedagogicznego Dyrektora i innych planów.

 

21.09.2021

22.09.2021

23.09.2021

Zebrania z rodzicami klas:

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego, zapoznanie z dokumentacją w tym procedurami bezpieczeństwa oraz wymaganiami edukacyjnymi, upowszechnianie informacji o szczepieniach.

do 30. 09. 2021

Deklaracje maturalne uczniów klas III po gim.

13. 10. 2021

Szkolne obchody Dnia Edukacji

Ślubowanie klas I

14. 10. 2021

Dzień Edukacji – wycieczka dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

14.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

Zebranie z rodzicami klas:

I,

II,

III

- informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

26.10.2021

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników egzaminu maturalnego.

23- 31. 12. 2021

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 13. 01. 2022

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I – III

18.01.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze klas I – III

21.01.2022

Zakończenie I półrocza

II półrocze dla kl. III – 24.01.2021 – 29.04.20202

II półrocze dla kl. I i II – 24.01.2020 – 24.06.2022

 

25.01.2022

26.01.2022

27.01.2022

Zebrania z rodzicami klas (wywiadówki za I półrocze ):

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

do 07. 02. 2022

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III i absolwentów z lat poprzednich

08.02. 2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowująca I półrocze

14 – 27.02.2022

Ferie zimowe

08.04.2022

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych dla kl III

do 22.04.2022

Wystawienie ocen końcoworocznych w kl. III

 

20.04.2022

21.04.2022

22.04.2022

Zebrania z rodzicami klas (wywiadówki za I półrocze ):

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

26. 04. 2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja kl. III

Procedury maturalne

14 – 19.04. 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

do 27. 04. 2022

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów kl. III     do podpisu dyrektora

29. 04. 2022

Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum

04 – 20. 05. 2022

Egzamin maturalny

Cz. ustna:

- język polski

- języki obce nowożytne

Część pisemna

Matury pisemne wg harmonogramu

04- 20 maja 2022r.

 

18-20 maja 2022r.

18-20 maja 2022r.

04-20 maja 2022r.

03.06. 2022

Wystawienie proponowanych ocen końcowo rocznych dla .kl.I i II

do 17. 06. 2022

Złożenie sprawozdań z realizacji rocznych planów pracy Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, problemowo zadaniowych, kół zainteresowań i innych

do 15. 06. 2022

Wystawienie ocen końcowo rocznych w kl. I, II i III

21. 06. 2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja kl. I i II.

22. 06. 2022

Złożenie nagród, dyplomów oraz świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora

24. 06. 2022

Zakończenie roku szkolnego

05.07.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy za rok szkolny2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. 15.10.2021;

 2. 12.11.2021;

 3. 07.01.2022

 4. 02.05.2022;

 5. 04.05.2020;

 6. 05.05.2020;

 7. 06.05.2022;

 8. 17.06.2022;

 9. 23.06.2022.

Wtorki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  
1. Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020
2. I półrocze od 1 września 2020 do 29 stycznia 2021
3. II półrocze od 01 lutego 2021  do 25 czerwca 2021
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020
5. Ferie zimowe 01 – 14 lutego 2021
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021
7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30 kwietnia 2021
8. Egzamin maturalny - sesja wiosenna. 4-20 maja 2021 - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
9.. Egzamin maturalny – termin dodatkowy 1 -16 czerwca 2021 - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 25 czerwca 2021
11. Ferie letnie od 26 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021
12. Egzaminy poprawkowe 23 - 24 sierpnia 2021
13. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa. 23 -24 sierpnia - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
14. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wg odrębnego harmonogramu
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 02.11.2020, 04.05.2021, 05.05.2021,  06.05.2021, 04.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021.

 

TERMINY ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1.  

- plenarna

- 28 sierpnia 2020 (piątek)

 1.  

- zatwierdzenie planu lekscji

- 01 września 2020 (wtorek)

 1.  

- szkoleniowa; podsumowanie wyników maturalnych

- 17  listopada 2020 (wtorek)

 1.  

- klasyfikacyjna

- 26 stycznia  2021 (wtorek)

 1.  

- plenarna

- 02 lutego 2020 (wtorek)

 1.  

- szkoleniowa

- 11 marca 2021 (czwartek)

 1.  

- klasyfikacyjna klas maturalnych

- 27 kwietnia 2021 (wtorek)

 1.  

- klasyfikacyjna

- 22 czerwca 2021 (wtorek)

 1.  

- plenarna

- 1 lipca 2021 (czwartek)