Na podstawie § 24 pkt.. 4 i 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 21 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia „AD ASTRA" z siedzibą w Janowie Lubelskim.

 

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

      Na podstawie § 24 pkt.. 4 i 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 21 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia „AD ASTRA" z siedzibą w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych członków.

 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Zatwierdzenie porządku obrad. 

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności za 2023 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2023 rok.

9. Wybór Prezesa Zarządu:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) głosowanie,

d) ogłoszenie wyników głosowania.

10. Wybór członków Zarządu:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) głosowanie,

d) ogłoszenie wyników głosowania.

11. Wybór Komisji Rewizyjnej:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) prezentacja kandydatów,

c) głosowanie,

d) ogłoszenie wyników głosowania.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Zebrania.

Walne Zebranie odbędzie się w sali 210 I Liceum Ogólnokształcącego im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, ul.Jana Pawła II. Początek zebrania o godzinie 1700 w pierwszym terminie.

W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał, drugi termin zebrania ustala się na godzinę 1730 tego samego dnia.

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia „ADASTRA”

 

 

 

 

Deklaracja członkostwa - pobierz

Statut stowarzyszenia - pobierz

 

 

 

Szanowni Państwo,

Podjęliśmy się zadania powołania do życia Stowarzyszenia, którego zadaniem będzie integracja szerokiego grona osób, chcących podejmować działania wspierające i promujące naszą Szkołę oraz pielęgnować jej bogatą tradycję.

Celem naszego stowarzyszenia są:

  1. Skupienie absolwentów LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim i przyjaciół Szkoły zainteresowanych utrzymaniem kontaktów z placówką, kultywowaniem pamięci i tradycji Szkoły oraz jej wspieraniem.
  2. Utrzymanie łączności absolwentów ze Szkołą i jej władzami celem współpracy nad stałym jej rozwojem oraz pielęgnowaniem tradycji związanych ze Szkołą.
  3. Gromadzenie i wymiana informacji dotyczących historii Szkoły, działalności jej absolwentów oraz ich osiągnięciach na polu zawodowym i/lub naukowym.
  4. Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów naszej Szkoły i wspieranie innowacji dydaktycznych i wychowawczych.
  5. Udzielanie aktywnej pomocy Szkole i prowadzenie zadań na rzecz nauki, dydaktyki i wychowania oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój placówki.
  6. Niesienie pomocy materialnej nauczycielom, uczniom i ich rodzinom będących w trudnej sytuacji życiowej.
  7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  8. Promocja i krzewienie wiedzy o kulturze materialnej, walorach etnograficznychoraz bogactwie przyrodniczym Ziemi Janowskiej.

Pozdrawiamy serdecznie

Zapraszamy do współpracy i wspierania ;-)

 

Zarząd Stowarzyszenia

Irena Dycha - prezes

Urszula Czuba - z-ca prezesa

Joanna Czaja - sekretarz

Wiesława Siczek - skarbnik

 

Siedziba 

23-300 Janów Lubelski, ul. Jana Pawła II 1

tel. 015/ 87-20-356

www.liceum.fc.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.