w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim

l. p

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

CHARAKTER UROCZYSTOŚCI

OPIS UROCZYSTOŚCI

(cel, założenia, odbiorcy)

ODPOWIEDZIALNY

1.

2 września 2020 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

szkolna

Upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Cele i założenia: Rozwijanie postawy patriotycznej

i obywatelskiej.

 

Odbiorcy: uczniowie i nauczyciele szkoły.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(B. Góra,
J. Widomski)

 

2.

4 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie.

szkolna

Akcja ogólnopolska pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Cele i założenia: popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele.

D. Rachwalska -Kata, B. Góra,
M. Dziuba

3.

17 września 2020r.

Uroczystość odsłonięcia muralu na budynku szkoły.

wojewódzka

Uroczystość mająca na celu upamiętnienie sylwetki kapitana Józefa Majki - dyrektora janowskiego Gimnazjum i Liceum w latach 1937-1939, który został zamordowany w Charkowie  w 1940 r.

 

Odbiorcy: społeczność szkolna, zaproszeni goście.

I. Skrzypa, I. Wąsek,

J. Czaja,
A. Gierczak,
A. Janacz

4.

wrzesień 2020 r.

 

BOHATERON.

Zajęcia lekcyjne i akcja pisania kartek do powstańców.  

szkolna

Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej.

 

Cele i założenia: Upamiętnienie

i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Odbiorcy: uczniowie szkoły.

M. Krzosek,
I. Skrzypa,

D. Rachwalska- Kata,

M. Dziuba

5.

wrzesień 2020 r.

Europejski Dzień Języków Obcych.

szkolna

Cele i założenia: Uświadomienie uczniom znaczenia uczenia się języków obcych.

 

Odbiorcy: uczniowie

Nauczyciele języków obcych

6.

wrzesień 2020 r.

Dzień Głośnego Czytania.

szkolna

Cele i założenia: Uwrażliwienie uczniów  na piękno literatury.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

D. Rachwalska -Kata,

M. Dziuba

7.

13 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

szkolna

Akademia przygotowywana przez uczniów dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Cele i założenia: Ukazanie roli

i znaczenia pracy nauczyciela. 

 

Odbiorcy: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, zaproszeni goście

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(B. Góra,
J. Widomski)

B. Mrozowska,
M. Wójtowicz,
J. Golec.

 

8.

październik 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Papieski „Młodzi młodym”.

szkolna

Przedstawienie przygotowane przez uczniów i nauczycieli religii.

Cele i założenia: Promowanie wśród młodzieży osoby i nauczania św. Jana Pawła II.

Odbiorcy: nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście

s. T. Jaroszkiewicz, E. Tylus

9.

październik/ listopad

Mediacje.

ogólnopolska

Projekt skierowany do dyrektorów, nauczycieli, i uczniów- kandydatów do szkolnych opiekunów mediacji.

W ramach projektu przewidziane są wykłady na żywo oraz pakiet spotkań z ekspertami.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, rodzice

Koordynator:
B. Czapla

10.

1 listopada 2020 r.

Dzień Wszystkich Świętych.

szkolna

Przypomnienie sylwetek zmarłych nauczycieli, pracowników

i uczniów poprzez  dekorację okolicznościową oraz opiekę nad ich grobami.

 

Cele i założenia: Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku do wiary i tradycji.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

B. Janus,
W. Janus,

I. Wąsek,
A. Gierczak

11.

10 listopada 2020 r.

Szkolne Święto Niepodległości.

szkolna

Uroczystości szkolne.

Cele i założenia: Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

M. Krzosek,
A. Głaz,
I. Skrzypa,
I. Wąsek

12.

 grudzień 2020 r.

Dzień Wolontariusza.

powiatowa

Uroczysta Gala Wolontariatu.

Cele i założenia: Uhonorowanie pracy wolontariuszy i opiekunów.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna

A. Gierczak,

I. Wąsek

13.

grudzień 2020 r.

Jasełka bożonarodzeniowe.

szkolna

Przedstawienie o charakterze religijnym przygotowane przez uczniów i nauczycieli religii.

Cele i założenia: Kultywowanie tradycji chrześcijańskich.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

s. T. Jaroszkiewicz,

E. Tylus

14.

 marzec
2021 r.

Promocja młodych talentów.

szkolna

Cele i założenia: Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne. Zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej. Szerzenie idei bezinteresownej pomocy.

 

Odbiorcy: uczniowie, społeczność lokalna.

s. T. Jaroszkiewicz

zespół ds. promocji

 

15.

luty/marzec 2021 r.

V Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły.

międzyszkolna

Turniej piłki siatkowej przeprowadzany na obiektach sportowych szkoły.

Cele i założenia: Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Integracja młodzieży z terenu gminy.

Odbiorcy: uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceum, nauczyciele

Nauczyciele wychowania fizycznego

16.

marzec
2021 r.

Dni Otwarte Szkoły

międzyszkolna

Impreza promocyjna dla uczniów kończących szkołę podstawową.

 

Cele i założenia: Promocja szkoły.

 

Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych.

Zespół ds. promocji szkoły, Samorząd Uczniowski,

 

17.

marzec
2021 r.

 

Konferencja naukowa „Planowanie kariery”.

ogólnopolska

Konferencja z udziałem zaproszonych prelegentów, ekspertów  w zakresie planowania kariery, rynku pracy.

Cele: Promocja szkoły, wzmacnianie kompetencji kluczowych.

Odbiorcy: Uczniowie liceum, przedstawiciele instytucji lokalnych.

B. Czapla, Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

18.

21 marca 2021 r.

Dzień kolorowej skarpetki.

szkolna

Akcja promująca solidarność z osobami z zespołem Downa.

Cel i założenia:  Zwiększenie świadomości uczniów i uwrażliwienie na problem akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Odbiorcy: uczniowie

A. Gierczak,
I. Wąsek

19.

kwiecień 2021 r.

Literacka Gra Miejska.

międzyszkolna

Międzyszkolna Literacka Gra Miejska  z udziałem trzech szkół średnich z terenu Janowa lubelskiego.

Cele i założenia: Popularyzacja wśród uczniów czytelnictwa.

 

Odbiorcy: uczniowie szkół średnich, nauczyciele

A. Gierczak,
I. Wąsek

20.

24 kwietnia 2020 r.

Pożegnanie klas trzecich.

szkolna

Uroczyste pożegnanie klas trzecich.

 

Cele i założenia: Podsumowanie osiągnięć uczniów kończących szkołę.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście

L. Jonak,
J. Bańka,               M. Karczmarska

21.

czerwiec 2021 r.

Tydzień profilaktyki- Ogólnopolski Głos Profilaktyki.

lokalna

Akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień, organizowana we współpracy z instytucjami z terenu miasta. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Odbiorcy: uczniowie  liceum oraz szkoły podstawowej, prelegenci zewnętrzni.

Koordynator:
B. Czapla, wychowawcy

22.

1-5 czerwca 2020 r.

III janowska Gala Talentów.

lokalne

Wydarzenie promujące talenty uczniów oraz szkołę, pod patronatem Burmistrza Janowa Lubelskiego i Starosty Powiatu Janowskiego.

B. Czapla,
B. Mrozowska

23.

Czerwiec 2020 r.

Bieg Partyzancki

rejonowa/ogólnopolska

Bieg terenowy na dystansie 12 km. organizowany przez szkołę we współpracy z MOSIR w Janowie Lubelskim.

 

Cele i założenia: Upamiętnienie historycznej rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. Popularyzacja biegania jako formy  ruchu i rekreacji fizycznej. Promocja szkoły jako współorganizatora.

 

Odbiorcy: uczniowie, uczestnicy biegu, mieszkańcy Janowa Lubelskiego.

M. Wójtowicz,
W. Dąbek,
A. Janacz, SU

24.

13 czerwca 2020 r.

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu.

powiatowa

Uroczyste obchody 76. rocznicy Bitwy na Porytowym Wzgórzu.

 

Cele i założenia: Kształtowanie tożsamości narodowej

i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.  

 

Odbiorcy: mieszkańcy miasta i powiatu janowskiego, uczniowie szkoły.

M. Jakubiec,
A. Głaz,
M. Michalczyk

25.

25 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego.

szkolna

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

Cele i założenia: Podsumowanie roku szkolnego.  Przedstawienie osiągnięć uczniów na forum szkoły. Nagrodzenie zasłużonych uczniów. Promowanie nauki.

 

Odbiorcy: społeczność szkolna,  rodzice oraz zaproszeni goście.

 

 Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(B. Góra,
J. Widomski)

W. Siczek,
M. Krzysztoń – Żytko.

26.

Cały rok

Razem możemy więcej.

 

Projekt skierowany do uczniów, mający na celu podniesienie ich kompetencji społecznych oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Ad Astra oraz LGD Leśny Krąg.

 

Odbiorcy: 10-osobowa grupa uczniów liceum, przedstawiciele społeczności lokalnej.

Koordynato:
B. Czapla