Procedura wydawania legitymacji szkolnej oraz jej duplikatów i duplikatów świadectw oraz pobierania opłat za te czynności:

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I ABSOLWENTÓW

  • Procedury organizowania wycieczek i imprez szkolnych (Pobierz) 
  • Zgoda - oświadczenie Rodziców/Opiekunów na udział w wycieczce (Pobierz)
  • Procedura zwolnień z wychowania fizycznego (Pobierz)
  • załącznik nr 1: podanie (o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń) (Pobierz)
  • załącznik nr 2: oświadczenie (zwolnienie z pierwszej i ostatniej lekcji) (Pobierz)