Najważniejszy cel pracy każdego psychologa to służenie pomocą drugiemu człowiekowi i podnoszenie jakości jego życia. W szkole polega ono na wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego młodzieży oraz wsparciu rodziców.

 

Staramy się jak najszybciej zauważać i rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, ale na pewno ważne jest, aby w razie potrzeby uczniowie i rodzice zgłaszali się do psychologa szkolnego, ponieważ niektórych trudności nie sposób dostrzec od razu. Dobra współpraca między uczniami, nauczycielami i rodzicami ułatwia rozwiązanie problemów oraz daje szansę objęcia danego ucznia troską i wsparciem.

 

Funkcję psychologa w szkole pełni mgr Elżbieta Szwed.

Spotyka się z uczniami przeżywającymi trudności emocjonalne związane między innymi z:

niepowodzeniami szkolnymi,

sytuacją kryzysową (np. utrata kogoś bliskiego, zawód miłosny, rozwód rodziców, problem z podjęciem ważnej decyzji),

problemami rodzinnymi,

problemami w relacjach z innymi ludźmi (np. poczucie osamotnienia, bycia niezrozumianym, zbyt duża nieśmiałość, niska samoocena, trudności w publicznym wypowiadaniu się, popadanie w konflikty),

kryzysem tożsamości (kim jestem? co jest dla mnie ważne?).

Czasami wystarczy kilka porad i uczeń uzyskuje pomoc w szkole, a czasami, gdy problem jest poważniejszy, psycholog szkolny kieruje ucznia do odpowiednich miejsc i poleca specjalistów oraz współpracuje w zakresie diagnozy i terapii z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Janowie Lubelskim.

Psycholog dodatkowo zajmuje się prowadzeniem zajęć integracyjnych, zajęć profilaktycznych, warsztatów dotyczących radzenia sobie ze stresem, warsztatów rozwijających inteligencję emocjonalną, oraz innych formy grupowych, w zależności od zgłaszanych potrzeb. Wspiera również rodziców i nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych i emocjonalnych lub zachowania, przejawiających się w środowisku szkolnym lub rodzinnym  dziecka.

 

 

Godziny dyżuru 

  II semestr - rok szkolny 2023/2024

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Elżbieta Szwed

psycholog

 

 

Godzina dostępności

6:55 - 7:55 (1g.

7:55 - 13:55  

 

 

6:55 - 14:55  

 

-------

 

------

 

-----

 

 

W godzinach pracy psycholog znajduje się w gabinecie 305  (na drugim piętrze) lub na terenie szkoły.

Uczniowie mogą się zgłaszać w tych godzinach w celu umówienia się na spotkanie.

Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem: 15 87 20 356 lub przez dzienniczek elektroniczny.