Kalendarz uroczystości szkolnych 2023/24

 

LP

DATA

NAZWA

UROCZYSTOŚCI

ODPOWIEDZIALNY

1

 4 września 2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU

Kl.3a i wychowawca

2

9 września 2023

Narodowe Czytanie.

„Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa

Nauczyciele poloniści

3

wrzesień 2023

Europejski Dzień Języków Obcych.

Nauczyciele języków obcych

4

wrzesień 2023

Dzień Głośnego Czytania

Nauczyciele poloniści

5

28 wrzesień2023

Wycieczka klas II do Markowej

s. Tomasza,

6

13 października 2023.

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

Samorząd Uczniowski,

Klasa 2A i wychowawca

7

Październik 2023

Otwarcie Ekopracowni

Agnieszka Maziarczyk, dyrekcja szkoły

8

październik 2023

Promocja szkoły – prezentacja na sesję oświatową

Zespół ds. opracowania materiałów promocyjnych – przygotowanie prezentacji.

Dostarczenie materiałów do prezentacji:

Koordynator ds. monitoringu karier absolwentów – Małgorzata Michalczyk, Wiesława Siczek.

Koordynator ds. analizy egzaminów zewnętrznych – Jarosław Widomski.

Strona na portalu  fb - Beata Góra, s. Agnieszka Jaroszkiewicz, Emilia Żuber (materiał zdjęciowy)

Zespół ds. współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i szkołami partnerskimi.

8

17 październik 2023.

Dzień Papieski „Młodzi - Młodym”.

s. T. Jaroszkiewicz,

ks. T. Kopeć

9

19 – 20 październik 2023

Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy.

s. T. Jaroszkiewicz,

ks. T. Kopeć

10

1 listopada 2023.

Dzień Wszystkich Świętych.

I. Wąsek z grupą wolontariatu szkolnego.

11

listopad 2023

Dzień sentencji Łacińskich: Verba Volant, Scripta Manent – Słowa ulatują, pismo pozostaje.

Nauczyciele poloniści

12

10 listopada 2023

Szkolne Święto Niepodległości.

Kl.3B wychowawcą

13

grudzień 2023.

Dzień Wolontariusza.

s. A. Jaroszkiewicz, ks. T .Kopeć

I. Wąsek. Szkolny wolontariat

14

6 grudnia 2023

Dyktando mikołajkowe

Nauczyciele poloniści

15

21 grudzień 2023

Koncert kolęd.

Ks. T. Kopeć, s. A. Jaroszkiewicz

16

Styczeń 2024

studniówka

Wychowawcy klas maturalnych

17

luty/marzec 2024.

V Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły.

Nauczyciele wychowania fizycznego

18

23 luty 2024

Dzień walki z depresją

A. Wydra, A. Wieleba

19

marzec 2024

Film promujący I LO

Samorząd Uczniowski,

Zainteresowani uczniowie kl.3D i 3A

20

21 marca 2024

Dzień kolorowej skarpetki

Dorota Rachwalska – Kata, kl.2d

21

21 marca 2024

Pielgrzymka klas maturalnych do Święty Krzyż.

s. T. Jaroszkiewicz,

ks. T. Kopeć

22

21 marca 2024

Obchody światowego dnia autyzmu.

B. Czapla, A. Wieleba, A. Wydra,

s.A. Jaroszkiewicz, Wolontariat

23

marzec 2024

Konkurs filozoficzny

Nauczyciele poloniści

24

kwiecień 2024

Koncert charytatywny w ramach Tygodnia Miłosierdzia

s. A. Jaroszkiewicz, ks. T. Kopeć

klasy III

25

26 kwietnia 2024

Pożegnanie klas czwartych.

3D z wychowawcą

26

3-7 czerwiec 2024.

Tydzień profilaktyki

Pedagog szkolny, pedagodzy specjalni, psycholog, wychowawcy

27

5 czerwca 2024.

V Janowska Gala Talentów.

B. Czapla, M. Jakubiec, A. Wieleba, J. Widomski, A. Wołoszyn, Kl. 3D

28

czerwiec 2024.

Bieg Partyzancki

M. Wójtowicz, W. Dąbek,
A. Janacz,  Opiekunowie SU, klasa 3E

29

14 -16 czerwca 2024

80 Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu.

Nauczyciele historycy,

ks. Tomasz, drużyna harcerska

30

21 czerwca 2024

Zakończenie roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU;2C z wychowawcą.

 

 

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

LP

DATA

NAZWA

UROCZYSTOŚCI

ODPOWIEDZIALNY

1.

   1 września 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU

Nauczyciele WF-u

2.

6 września 2022

Narodowe Czytanie.

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

D. Rachwalska -Kata, B. Góra, M. Jakubiec, J.Czaja, A. Gierczak, A. Pituch

5.

wrzesień 2022

Europejski Dzień Języków Obcych.

Nauczyciele języków obcych

6.

wrzesień 2022

Dzień Głośnego Czytania

D. Rachwalska - Kata,

B. Góra, M. Jakubiec, J. Czaja

7.

13 października 2022.

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

Samorząd Uczniowski,

Klasa 2A i wychowawca

8.

październik 2022

Promocja szkoły – prezentacja na sesję oświatową

Zespół ds. opracowania materiałów promocyjnych – przygotowanie prezentacji.

Dostarczenie materiałów do prezentacji:

Koordynator ds. monitoringu karier absolwentów – Małgorzata Michalczyk, Wiesława Siczek.

Koordynator ds. analizy egzaminów zewnętrznych – Jarosław Widomski.

Strona na portalu  fb - Beata Góra, s. Agnieszka Jaroszkiewicz, Emilia Żuber (materiał zdjęciowy)

Zespół ds. współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i szkołami partnerskimi.

9.

październik 2022.

Dzień Papieski „Młodzi młodym”.

s. T. Jaroszkiewicz,

ks. T. Kopeć

10.

1 listopada 2022.

Dzień Wszystkich Świętych.

I. Wąsek, A. Gierczak z grupą wolontariatu szkolnego.

11.

listopad 2022

Konkurs fotograficzny

sleeveface – ubierz się w książkę

Klasy II, Polonistki, A. Gierczak

12.

10 listopada 2022

Szkolne Święto Niepodległości.

Kl.3B wychowawcą

13

listopad 2022

Dziadoween

Polonistki

14.

grudzień 2022.

Dzień Wolontariusza.

s. A. Jaroszkiewicz,ks. T .Kopeć

A. Gierczak, I. Wąsek. Szkolny wolontariat

15.

6 grudnia 2022

Dyktando mikołajkowe

Nauczyciele poloniści

16.

grudzień 2022.

Koncert bożonarodzeniowy.

Ks. T. Kopeć, s. A. Jaroszkiewicz

17.

luty/marzec 2023.

V Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły.

Nauczyciele wychowania fizycznego

18.

marzec 2023

Film promujący I LO

Samorząd Uczniowski,

Zainteresowani uczniowie kl.3D i 3A

19.

21 marzec2023.

Dzień kolorowej skarpetki

Dorota Rachwalska – Kata

20.

21 marca 2023

Obchody światowego dnia autyzmu.

B.Czapla, A. Wieleba, A.Wydra,

s.A. Jaroszkiewicz, Wolontariat

21.

kwiecień 2023

Dzień historyka – spotkanie z rekonstruktorami

Nauczyciele historii i WOSu

22.

kwiecień 2023

Koncert charytatywny w ramach tygodnia miłosierdzia

ss. A. Jaroszkiewicz, ks. T. Kopeć

klasy III

23.

28 kwietnia 2023

Pożegnanie klas czwartych.

3C z wychowawcą

24.

czerwiec 2023.

Tydzień profilaktyki- Ogólnopolski Głos Profilaktyki.


B. Czapla, wychowawcy

25.

1-5 czerwca 2023.

IV janowska Gala Talentów.

B. Czapla, M.Jakubiec, A.Wieleba, J. Widomski, P.Jakubiec, A.Wołoszyn, Kl. 3A, 2D

26.

czerwiec 2022 r.

Bieg Partyzancki

M. Wójtowicz, W. Dąbek,
A. Janacz,  Opiekunowie SU, klasa 2E,3E

27.

12 czerwca 2023

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu.

I. Wąsek ,A. Gierczak;

Kl.:2B , ks. Tomasz, 1B, drużyna harcerska

28.

23 czerwca 2023

Zakończenie roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU;2C z wychowawcą.

 

 

 

 

w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim

l. p

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

CHARAKTER UROCZYSTOŚCI

OPIS UROCZYSTOŚCI

(cel, założenia, odbiorcy)

ODPOWIEDZIALNY

1.

1 września 2021r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

 

szkolna

Upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Cele i założenia: Rozwijanie postawy patriotycznej

i obywatelskiej.

 

Odbiorcy: uczniowie i nauczyciele szkoły.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(W.Janus,

D.Rachwalska-k)

 

2.

6 września 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Czytanie.

Konkurs: „Bądź jak Gabriela Zapolska”

szkolna

Akcja ogólnopolska pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Cele i założenia: popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele.

D. Rachwalska -Kata, B. Góra,
M. Dziuba, M.Jakubiec, J.Czaja,

I.Wąsek

A.Gierczak

3.

17 września 2021r.

82 Rocznica agresji sowieckiej na Polskę;

I rocznica odsłonięcia muralu

szkolna

Uroczystość mająca na celu upamiętnienie agresji Związku Radzieckiego na Polskę

Odbiorcy: społeczność szkolna.

M.Krzosek

I.Skrzypa

4.

wrzesień / październik 2021 r.

 

BOHATERON.

Zajęcia lekcyjne i akcja pisania kartek do powstańców.  

szkolna

Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej.

 

Cele i założenia: Upamiętnienie

i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Odbiorcy: uczniowie szkoły.

M. Krzosek,
I. Skrzypa,

D. Rachwalska- Kata,

M. Dziuba

5.

wrzesień 2021 r.

Europejski Dzień Języków Obcych.

szkolna

Cele i założenia: Uświadomienie uczniom znaczenia uczenia się języków obcych.

 

Odbiorcy: uczniowie

Nauczyciele języków obcych

6.

wrzesień 2021 r.

Dzień Głośnego Czytania

Czytanie utworów Norwida.

szkolna

Cele i założenia: Uwrażliwienie uczniów  na piękno literatury.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

D. Rachwalska -Kata,

M. Dziuba,

B.Góra, M.Jakubiec

J.Czaja

7.

13 października 20201r.

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

szkolna

Akademia przygotowywana przez uczniów dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Cele i założenia: Ukazanie roli

i znaczenia pracy nauczyciela. 

 

Odbiorcy: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, zaproszeni goście

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU 

(W.Janus, P.Jakubiec)

 Klasa 3Ap i wychowawca

8.

październik 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Papieski „Młodzi młodym”.

szkolna

Przedstawienie przygotowane przez uczniów i nauczycieli religii.

Cele i założenia: Promowanie wśród młodzieży osoby i nauczania św. Jana Pawła II.

Odbiorcy: nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście

s. T. Jaroszkiewicz,

ks. T.Kopeć

9.

1 listopada 2021 r.

Dzień Wszystkich Świętych.

szkolna

Przypomnienie sylwetek zmarłych nauczycieli, pracowników

i uczniów poprzez  dekorację okolicznościową oraz opiekę nad ich grobami.

 

Cele i założenia: Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku do wiary i tradycji.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

B. Janus,
W. Janus,

I. Wąsek,
A. Gierczak

11.

10 listopada 2021 r.

Szkolne Święto Niepodległości.

szkolna

Uroczystości szkolne.

Cele i założenia: Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

Kl.3Bp z wychowawcą oraz D. Rachwalska – Kata;

J.Czaja

12.

 grudzień 2021 r.

Dzień Wolontariusza.

powiatowa

Uroczysta Gala Wolontariatu.

Cele i założenia: Uhonorowanie pracy wolontariuszy i opiekunów.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna

A. Gierczak,

I. Wąsek

13.

grudzień 2021 r.

Jasełka bożonarodzeniowe.

szkolna

Przedstawienie o charakterze religijnym przygotowane przez uczniów i nauczycieli religii.

Cele i założenia: Kultywowanie tradycji chrześcijańskich.

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele

Ks. T.Kopeć

14.

 10 luty 2022 r.

Promocja młodych talentów.

szkolna

Cele i założenia: Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne. Zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej. Szerzenie idei bezinteresownej pomocy.

 

Odbiorcy: uczniowie, społeczność lokalna.

s. T. Jaroszkiewicz

zespół ds. promocji

 

15.

luty/marzec 2022 r.

V Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły.

międzyszkolna

Turniej piłki siatkowej przeprowadzany na obiektach sportowych szkoły.

Cele i założenia: Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Integracja młodzieży z terenu gminy.

Odbiorcy: uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceum, nauczyciele

Nauczyciele wychowania fizycznego

16.

marzec
2022 r.

Dni Otwarte Szkoły;

Film promujący I LO

międzyszkolna

Impreza promocyjna dla uczniów kończących szkołę podstawową.

 

Cele i założenia: Promocja szkoły.

 

Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych.

Zespół ds. promocji szkoły, Samorząd Uczniowski,

Zainteresowani uczniowie kl.3Dp i 3A

 

17.

Marzec /kwiecień
2022 r.

 

Konferencja naukowa „Planowanie kariery”.

ogólnopolska

Konferencja z udziałem zaproszonych prelegentów, ekspertów  w zakresie planowania kariery, rynku pracy.

Cele: Promocja szkoły, wzmacnianie kompetencji kluczowych.

Odbiorcy: Uczniowie liceum, przedstawiciele instytucji lokalnych.

B. Czapla, Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

18.

21 marca 2022 r.

Obchody światowego dnia autyzmu.

szkolna

Akcja „ Zaświeć się na niebiesko”.

Cel i założenia: 

 Uwrażliwienie młodzieży na problemy i potrzeby osób cierpiących na autyzm.

Odbiorcy: uczniowie

A. Gierczak,
I. Wąsek

19.

kwiecień 2022 r.

Literacka Gra Miejska.

międzyszkolna

Międzyszkolna Literacka Gra Miejska  z udziałem trzech szkół średnich z terenu Janowa lubelskiego.

Cele i założenia: Popularyzacja wśród uczniów czytelnictwa.

 

Odbiorcy: uczniowie szkół średnich, nauczyciele

A. Gierczak,
I. Wąsek

20.

29 kwietnia 2022 r.

Pożegnanie klas trzecich.

szkolna

Uroczyste pożegnanie klas trzecich.

 

Cele i założenia: Podsumowanie osiągnięć uczniów kończących szkołę.

 

Odbiorcy: uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście

,3Dp z wychowawcą

21.

czerwiec 2022 r.

Tydzień profilaktyki- Ogólnopolski Głos Profilaktyki.

lokalna

Akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień, organizowana we współpracy z instytucjami z terenu miasta. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Odbiorcy: uczniowie  liceum oraz szkoły podstawowej, prelegenci zewnętrzni.

Koordynator:
B. Czapla, wychowawcy

22.

1-5 czerwca 2022 r.

III janowska Gala Talentów.

lokalne

Wydarzenie promujące talenty uczniów oraz szkołę, pod patronatem Burmistrza Janowa Lubelskiego i Starosty Powiatu Janowskiego.

B. Czapla,
M.Jakubiec, A.Wieleba

23.

Czerwiec 2022 r.

Bieg Partyzancki

rejonowa/ogólnopolska

Bieg terenowy na dystansie 12 km. organizowany przez szkołę we współpracy z MOSIR w Janowie Lubelskim.

 

Cele i założenia: Upamiętnienie historycznej rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. Popularyzacja biegania jako formy  ruchu i rekreacji fizycznej. Promocja szkoły jako współorganizatora.

 

Odbiorcy: uczniowie, uczestnicy biegu, mieszkańcy Janowa Lubelskiego.

M. Wójtowicz,
W. Dąbek,
A. Janacz,  Opiekunowie SU

24.

12 czerwca 2022 r.

Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu.

powiatowa

Uroczyste obchody 76. rocznicy Bitwy na Porytowym Wzgórzu.

 

Cele i założenia: Kształtowanie tożsamości narodowej

i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.  

 

Odbiorcy: mieszkańcy miasta i powiatu janowskiego, uczniowie szkoły.

 I. Wąsek ,

A. Gierczak;

Kl.:2D i 2E, wychowawcy.

25.

24 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego.

szkolna

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

 

Cele i założenia: Podsumowanie roku szkolnego.  Przedstawienie osiągnięć uczniów na forum szkoły. Nagrodzenie zasłużonych uczniów. Promowanie nauki.

 

Odbiorcy: społeczność szkolna,  rodzice oraz zaproszeni goście.

 

 Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU;

2A z wychowawcą. 

 

.

 

w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim

LP.

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

ODPOWIEDZIALNY

1.

2 września 2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

D. Rachwalska-Kata, SU

2.

10 września 2019 r.

Narodowe Czytanie

A. Gierczak, I. Wąsek, 

D. Rachwalska- Kata

3.

23-28 września 2019 r.

 BOHATERON. Zajęcia lekcyjne i akcja pisania kartek do powstańców. Wystawa.

M. Krzosek, I. Skrzypa,

D. Rachwalska- Kata,

A. Gierczak, I. Wąsek,

4.

23-28 września 2019 r.

 

Europejski Dzień Języków Obcych

 

 

Nauczyciele języków obcych

 

5

Wrzesień 2019 r.

 

Dzień Głośnego Czytania- czytamy Singera

 

 D. Rachwalska - Kata

6.

Październik 2019

 Wybory młodzieżowe

A. Głaz

7.

Październik 2019 r.

 Inauguracja konkursu historyczno turystycznego po ziemi janowskiej w ramach projektu „Talent roku”

 B. Czapla, M. Jakubiec,

B. Mrozowska

 8.

11 października 2019 r.

 Ślubowanie klas pierwszych

 SU, wychowawcy klas pierwszych

9.

11 października 2019r.

 Dzień Nauczyciela- akademia

B. Wieleba,

A. Wołoszyn

SU

 10.

 październik 2019r.

 Dzień Papieski „Młodzi młodym”

 s. Tomasza Jaroszkiewicz

11.

1 listopada 2019r.

 Dzień Wszystkich Świętych – dekoracja okolicznościowa,

opieka nad grobami nauczycieli

 Bożena Janus,

Waldemar Janus

12.

8 listopada 2019 r.

 Szkolne Święto Niepodległości – uroczystości  szkolne

 I. Skrzypa, M. Krzosek,

D. Rachwalska-Kata

13.

5 grudnia 2019 r.

 Dzień Wolontariusza. Gala Wolontariatu

 B. Czapla, I. Wąsek.

A. Gierczak, M. Michalczyk

14.

20 grudnia 2019 r.

 Jasełka bożonarodzeniowe

E. Tylus, s. Tomasza Jaroszkiewicz

15.

 

 luty/marzec 2020 r.

 V Turniej w piłce siatkowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Szkoły

 nauczyciele W-F

16.

marzec 2020 r.

 Dni Otwarte Szkoły

Zespół ds. promocji szkoły: D. Rachwalska-Kata,

P. Jakubiec, M. Jakubiec,

M. Wójtowicz, B. Góra,

A. Janacz

17.

 21 marca 2020 r.

 Koncert charytatywny

s. Tomasza Jaroszkiewicz

18.

Marzec 2020 r.

 Konferencja naukowa „PLANOWANIE KARIERY” (nazwa robocza)

B. Czapla

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

19.

 23 kwietnia 2020 r.

 Literacka Gra Miejska

 I. Wąsek, A. Gierczak

20.

kwiecień 2020 r.

Spotkanie z rekonstruktorami

I. Skrzypa, M. Krzosek

21.

24 kwietnia 2020 r.

Pożegnanie klas trzecich

 D. Rachwalska, B. Mrozowska

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

22.

1-5 czerwca 2020 r.

 Tydzień profilaktyki - Ogólnopolska Noc Profilaktyki

 koordynator B. Czapla

23.

1-5 czerwca 2020 r.

Janowska Gala Talentów

 B.Czapla,

M.Jakubiec,

B. Mrozowska

24.

 Czerwiec 2020 r.

 Bieg Partyzancki

M. Wójtowicz,

A. Janacz,

W. Dąbek,

J. Widomski

25.

14 czerwca 2020 r.

 Rocznica walk na Porytowym Wzgórzu,

  1. Głaz, W. Janus, B. Janus

26.

9 czerwca 2020 r.

 Piknik Literacki- III edycja (?)

A. Gierczak, I. Wąsek

27.

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego

SU 

Zespół ds. wystroju szkoły

i oprawy uroczystości szkolnyc.

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami