Pusty wniosek (DOCX) pobierz

 
 
Terminy naboru

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

Pobierz plik – terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

 
Rejestracja kandydata

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Elektroniczny system rekrutacji zapewnia sprawny przebieg procesu rekrutacji oraz pozwala kontrolować liczbę przyjęć i uruchamianych oddziałów czy grup. Nabór elektroniczny to wsparcie dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji! Ogranicza stres kandydatów i ich rodziców, pozwalając na szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji.

Rejestracja kandydata – https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 I Liceum Ogólnokształcące

im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
ul. Jana Pawła II nr 1
23-300 Janów Lubelski
tel. / fax (15) 872 03 56