Od 2007 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim działa Olimpijskie Koło Chemiczne.
W zajęciach biorą udział uczniowie przygotowujący się do olimpiady i konkursów chemicznych. Uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań pod okiem nauczyciela chemii - Piotra Jakubca w świetnie wyposażonej pracowni chemicznej. Na zajęcia Koła zapraszani są profesorowie Politechniki Warszawskiej, z którą nasza szkoła ma umowę patronacką. Od czterech lat wspólnie z II Liceum im. Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, organizowane są wakacyjne obozy naukowe, w których biorą udział najzdolniejsi uczniowie w województwie lubelskim. W zajęciach Koła Chemicznego uczestniczą nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również uczniowie ze szkół w Lublinie, Kraśniku czy Stalowiej Woli. Przez wszystkie lata dzłalności Koła do finału Olimpiady Chemicznej zakwalifikowało się ponad 30 uczniów. Zapraszamy na zajęcia! Może w przyszłych latach sam jako uczeń dołączysz do grona Finalistów Olimpiady Chemicznej!