Zapraszamy  uczniów  klas ósmych szkół podstawowych powiatu janowskiego do udziału w konkursie wiedzy

„Bądź ekologiczny i dbaj o środowisko” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące

  1. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi.

Celem  konkursu jest:

ü  poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

ü  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

ü  kształtowanie świadomości ekologicznej,

ü  propagowanie idei proekologicznej,

ü  zrozumienie konieczności ochrony środowiska.

 Do udziału zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych, gdyż tematyka konkursu jest zbieżna z realizacją podstawy programowej z biologii na tym etapie kształcenia. 

Konkurs odbędzie się  22 kwietnia 2022 r.  o godzinie 11.00 w Auli szkoły (s. 321).
Wszystkich chętnych do udziału prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 8 kwietnia 2022 r. na podany w regulaminie adres poczty elektronicznej organizatorów.
Aktualne informacje oraz szczegółowe zasady Konkursu znajdują się w załącznikach.

 

Organizatorzy:

Marzena Hys- Mazur i Agnieszka Maziarczyk

nauczyciele biologii I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Załączniki:

  1. Plakat,
  2. Formularz zgłoszeniowy,
  3. Regulamin konkursu