W zeszłym miesiącu nauczycielki języka angielskiego zaprosiły uczniów do wzięcia udziału w konkursie na prezentację o Wielkanocnych zwyczajach w krajach anglojęzycznych. Ze wszystkich nadesłanych prac wybrałyśmy najlepsze, są to prezentacje Neli Rząd z klasy 3B, Julii Fijałkowskiej  z klasy 2A, Magdaleny Jaskowskiej z klasy 2A, Antoniego Rosińskiego z klasy 2A, Darii Łukasik z klasy 3Cp oraz Karoliny Breś z klasy 1C. Bardzo dziękujemy za wszystkie prezentacje, zwycięzców i  pozostałych uczestników nagrodzimy ocenami celującymi za udział w konkursie.

Happy Easter!

Organizatorzy