Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne zapraszają Rodziców uczniów na spotkanie organizacyjne.

Spotkania zostały zaplanowane wg następującego harmonogramu:

21.09.2021 – KLASY III godz. 16.00
22.09.2021 - KLASY II godz. 16.00
23.09.2021 – KLASY I godz. 16.00

Lp.  NR SALI KLASA

1. 

2.

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.

11.

12.

13.

14. 

15. 

16.

17.

18. 

19. 

20. 

102

103 

107

110

111

122

124

201

206

207

210

217

220

300

301

302

306

307

308

312

3A

2E 

3_Dp

2B

2C

2A

3E

1B

3_Cp

1E

1D

1A

3C

3_Ep

3_BP

2D

3D

3_Ap

3B

1C