W związku z ciągle występującym zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju i dynamicznym wzrostem liczby zakażeń w naszym województwie, polecam:


1) konsekwentne realizowanie i przestrzeganie, wytycznych sanitarnych MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli i szkół, rekomendacji Wojewody Lubelskiego i służb mu podległych oraz reagowanie na aktualne wskazówki w tym zakresie,


2) dopilnowanie ścisłego przestrzegania zasady, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.