Stypendia Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w wymienionych latach otrzymali następujący uczniowie:

Rok szkolny Imię i nazwisko Klasa
1997/98 Michał Wronka II a
1998/99 Beata Flis IV b
1999/00 Michał Wronka IV a
2000/01 Paweł Paszko III b
2001/02 Edyta Drzazga IV b
2002/03 Michał Krzysztoń III b
2003/04 Paweł Łukasz IV a
2004/05 Magdalena Igras III a
2005/06 Karol Czuryszkiewicz II b
2006/07 Magdalena Krzysztoń II h
2007/08 Dominika Orzeł  
2008/09 Karolina Dąbek II b
2009/10 Karolina Dąbek III b
2010/2011 Adam Tur III g
2011/2012 Arleta Kędra  
2012/2013 Michał Rząd III a
2013/2014 Dominika Gałus II b
2014/2015 Piotr Golec III f
2015/2016 Bartosz Kiszka II a
2016/2017 Bartosz Kiszka III a
2017/2018 Michał Robak III a
2018/2019 Krzysztof Artur  Łukasz III e
2020/2021

Anna Łupina

Mikołaj Kiszka

II Ap

II a