I Liceum Ogólnokształcące im Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w 2022 roku w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″.

Jednostki przy realizacji programu NPRC 2.0 zobowiązane są postępować zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności historii Polski XX wieku, lektur szkolnych oraz na wyposażenie biblioteki ( komputer stacjonarny i czytnik kodów kreskowych). Przydział środków finansowych jest zgodny z wnioskiem, który został przygotowany przez nauczyciela bibliotekarza i złożony przez szkołę do Organu prowadzącego. Naszej szkole przyznano na realizację projektu sumę15.000 zł. Realizacja projektu odbędzie się w bieżącym roku szkolnym. Mam nadzieję, że uda nam się spełnić wiele czytelniczych marzeń całej społeczności szkolnej.

Nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Gierczak