1 września 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023 połączona z otwarciem wielofunkcyjnego boiska sportowego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki, Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Ryszard Majkowski, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Lubelskiego Kuratorium Oświaty – Grażyna Dziechciarz reprezentująca Teresę Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela ksiądz kanonik -Tomasz Lis, Starosta Powiatu Janowskiego - Artur Pizoń, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Dworak, Radni Powiatu, Skarbnik Powiatu - Barbara Fuszara , Sekretarz Powiatu- Grzegorz Krzysztoń oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś.

Licznie przybyli także dyrektorzy oraz kierownicy instytucji i placówek oświatowych z terenu powiatu janowskiego.

Zebranych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów powitała Dyrektor I LO Wiesława Dyjach.

W imieniu całej społeczności szkolnej Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu sportowego: Panu Staroście, zarządowi powiatu, radnym, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, Ministerstwu Sportu i Turystyki, Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie za sfinansowanie obiektu a także wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za zaangażowanie w to zadanie. Słowa uznania Wiesława Dyjach skierowała również w stronę projektantów, inspektorów i wykonawcy – firmy And Bud, którą reprezentowała Pani Monika Śliwińska.

Po słowach gratulacji wygłoszonych przez zaproszonych gości nastąpił moment uroczystego przecięcia wstęgi. Poświęcenia obiektu sportowego dokonał Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela ks. kan. Tomasz Lis.

Uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska uświetniły występy taneczno-sportowe uczniów, dla których ten dzień był nie tylko datą rozpoczęcia nowego roku szkolnego, ale także chwilą zadumy i pamięci o poległych w czasie II wojny światowej.

 

Beata Hulak

Grażyna Skiba

Wojciech Dąbek

Andrzej Janacz