Spotkanie z dr hab. Mariuszem Kicią Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzórza w Janowie Lubelskim przystąpiło do projektu Złote Szkoły NBP organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Z tego względu, dzięki zaproszeniu Pani Dyrektor Wiesławy Dyjach, w środę 24 lutego podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości, nasza klasa - 2Ap - miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z dr hab. Mariuszem Kicią, który jest Dziekanem Wydziału Ekonomicznego oraz pracownikiem Katedry Bankowości i Rynków Finansowych WE UMCS. Prowadzi liczne zajęcia między innymi z zakresu inwestycji czy finansów. W swojej karierze zawodowej wypromował ponad 90 magistrów oraz 70 licencjatów.

Dr hab. M. Kicia przybliżył nam temat oszczędzania. Pomógł nam zrozumieć zarówno, czym jest oszczędzanie, ale także jakie kwoty możemy uzyskać za parę lat, odkładając nawet małą ilość pieniędzy. Mogliśmy zobaczyć wizualizację, ile uda nam się oszczędzić, odkładając różne kwoty przez różną ilość czasu. Dowiedzieliśmy, że oszczędzanie pieniędzy w banku jest korzystniejsze zarówno dla nas, jak i naszej gospodarki niż oszczędzanie w domu. Usłyszeliśmy również o mitach i pułapkach, dochodowości i ryzyku związanym z oszczędzaniem oraz o powodach, przez które niektórzy rezygnują z odkładania pieniędzy. Wykład urozmaiciły ciekawe życiowe przykłady i porównania, które pozwoliły nam lepiej zrozumieć omawiany temat.

Dziękujemy Pani Dyrektor oraz Panu Dziekanowi dr hab. Mariuszowi Kici za możliwość uczestniczenia w tak ważnym spotkaniu. Lekcja była dla nas bardzo interesująca i wynieśliśmy z niej naprawdę mnóstwo ciekawych informacji. Była dla nas szczególnie warta uwagi, ponieważ prędzej czy później każdy z nas będzie musiał się bliżej zapoznać z tematem oszczędzania. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać i dowiedzieć więcej również na inne tematy związane z ekonomią.

 

Anna Łupina

Urszula Łacek

Bartosz Sołtys

Zadania programu znajdziesz tutaj