W środę 25. maja br w I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza gościła grupa nauczycielek ze szkoły im. Johanna Brenza ze Schwäbisch Hall,

miasta leżącego w Badenii-Wirtembergii. W ramach realizowanego przez siebie programu Erasmus+ Panie: Anna Lena Tag, Beate Welsch, Petra Schley de Andrade und Franziska Altdörfer zapoznają się z systemem edukacji w innych krajach oraz obserwują pracę nauczycieli w szkołach znajdujących się na obszarze UE. Wizyta typu "job shadowing", czyli obserwowanie pracy innych osób, służy wymianie dobrych praktyk, zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy oraz stworzeniu trwałych partnerstw poprzez aktywna obserwację.

Wicedyrektor I LO Pani Irena Dycha przybliżyła wizytującym nauczycielom historię szkoły oraz ofertę edukacyjną. Ciekawostką dla gości były informacje dotyczące zasad podziału uczniów na grupy, liczebności klas, liczbie nauczycieli pracujących w szkole oraz ilości nauczanych przedmiotów przez jednego nauczyciela w Polsce (w Niemczech to co najmniej dwa przedmioty).

Podczas spotkania ze Starostą Powiatu Janowskiego Panem Arturem Pizoniem, Wicestarostą Panem Michałem Komackim oraz Sekretarzem Powiatu Panem Grzegorzem Krzysztoniem nauczycielki z Niemiec poznały podział administracyjny powiatu janowskiego oraz charakterystykę szkół średnich.

W trakcie spotkania z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Panem Krzysztofem Kołtysiem oraz Zastępcą Burmistrza Panem Czesławem Krzysztoniem goście dowiedzieli jak wygląda nauka w szkołach podstawowych oraz jaką opiekę gmina zapewnia najmłodszym mieszkańcom miasta.
Wizyta w I LO obejmowała obserwację
zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez Panią Magdalenę Wójtowicz oraz z matematyki - przez Pana Jarosława Widomskiego. Pani Izabela Skrzypa przybliżyła gościom historię szkoły i przedstawiła dokumentację zgromadzoną w Izbie Pamięci. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego mieli okazję opowiedzieć o swojej działalności
i poćwiczyć znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

We wspólnych rozmowach pojawiły ciekawe spostrzeżenia dotyczące m.in. ilości godzin
w pensum nauczycieli w Polsce (18h) i Niemczech (27h), wyposażenia szkół, liczebności klas oraz trudności, na które napotykają w pracy nauczyciele w obu krajach. Doświadczenia posłużą
do opracowania i wdrożenia zmian w systemie kształcenia w szkole w Schwäbisch Hall. Wizyta zakończyła się zwiedzaniem Laboratoriów Wiedzy w Parku Rekreacji Zoom Natury.

Emilia Żuber