ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  
1. Inauguracja roku szkolnego 1 września 2020
2. I półrocze od 1 września 2020 do 29 stycznia 2021
3. II półrocze od 01 lutego 2021  do 25 czerwca 2021
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020
5. Ferie zimowe 01 – 14 lutego 2021
6. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021
7. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30 kwietnia 2021
8. Egzamin maturalny - sesja wiosenna. 4-20 maja 2021 - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
9.. Egzamin maturalny – termin dodatkowy 1 -16 czerwca 2021 - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 25 czerwca 2021
11. Ferie letnie od 26 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021
12. Egzaminy poprawkowe 23 - 24 sierpnia 2021
13. Egzamin maturalny - sesja poprawkowa. 23 -24 sierpnia - według terminarza ogłoszonego przez Dyrektora CKE
14. Posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wg odrębnego harmonogramu
15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. 02.11.2020, 04.05.2021, 05.05.2021,  06.05.2021, 04.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021.

 

TERMINY ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1.  

- plenarna

- 28 sierpnia 2020 (piątek)

  1.  

- zatwierdzenie planu lekscji

- 01 września 2020 (wtorek)

  1.  

- szkoleniowa; podsumowanie wyników maturalnych

- 17  listopada 2020 (wtorek)

  1.  

- klasyfikacyjna

- 26 stycznia  2021 (wtorek)

  1.  

- plenarna

- 02 lutego 2020 (wtorek)

  1.  

- szkoleniowa

- 11 marca 2021 (czwartek)

  1.  

- klasyfikacyjna klas maturalnych

- 27 kwietnia 2021 (wtorek)

  1.  

- klasyfikacyjna

- 22 czerwca 2021 (wtorek)

  1.  

- plenarna

- 1 lipca 2021 (czwartek)