19 marca 2021 r. odbył się finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego, do którego przystąpiło 97 uczestników wyłonionych podczas eliminacji w grudniu 2020 r. spośród ponad 1000 uczniów liceów ogólnokształcących i techników z całego kraju.

Miło nam poinformować, że wśród tegorocznych finalistów znaleźli się również uczniowie I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza - Piotr Szpyra (3d) oraz Łukasz Tutka (3d).

Ze względu na sytuację epidemiczną konkurs odbył się w formule zdalnej. ,,Fakt ten nie przeszkodzi jednak w potwierdzeniu prawdziwości słów George’a Cantora, który mówił, że istota matematyki zawiera się w jej wolności” – podkreśliła prorektor ds. studenckich WAT dr hab. Monika Szyłkowska podczas rozpoczęcia finału i przywitania uczestników.

Finaliści mieli do rozwiązania 15 zadań. Do każdego z nich zaproponowano 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery były poprawne. Autorami zadań i pytań testowych, zarówno w eliminacjach jak i w finale, byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT: dr Lucjan Kowalski - prof. WAT, dr Joanna Napiórkowska, dr Joanna Piasecka – prodziekan ds. studenckich Wydziału Cybernetyki WAT i mgr Alicja Kida. Zakres materiału obowiązującego w konkursie był zgodny z programami nauczania matematyki w szkołach ponadpodstawowych w klasach o rozszerzonym zakresie nauczania matematyki.

Celem tego naukowego przedsięwzięcia dla młodzieży jest stwarzanie możliwości sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów z matematyki, rozwijanie ich uzdolnień w tej dziedzinie oraz odkrywanie młodych matematycznych talentów. Jest to również doskonała okazja do zainteresowania młodzieży studiami politechnicznymi.

Piotrowi i Łukaszowi gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów, zwłaszcza na zbliżającej się maturze!

 

Jarosław Widomski