Filozofia kryje w sobie niezgłębione pokłady mądrości. Liczne wskazówki filozofów, żyjących wieki temu, dotyczące życia, moralności i zagadnień etycznych, mają wciąż wymiar uniwersalny. Ta myśl przyświecała organizatorom Szkolnego Konkursu Filozoficznego „POKOCHAJ MĄDROŚĆ” skierowanego do klas pierwszych. Mnogość prac, które napłynęły, świadczy nie tylko o dużym zainteresowaniu problematyką filozoficzną, ale również o umiejętności krytycznego myślenia i inwencji twórczej naszych pierwszoklasistów.
Komisja konkursowa stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Jak wybrać zwycięzców, skoro każdy z uczestników konkursu stworzył unikalną i fantazyjną pracę? Sokrates, Platon, Arystoteles, Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Zenon z Kition – to ci filozofowie i ich poglądy były najchętniej wizualizowane. Po długich obradach wyłoniono nagrodzonych autorów:
I miejsce – Ada Kapusta z klasy I b (Pitagoras)
II miejsce – Agata Zarzeczna z klasy I f (Arystoteles)
III miejsce Gabriela Chorębała z klasy I a (Platon)

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Zachęcamy do dalszego zgłębiania mądrości filozoficznych, gdyż, jak mawiał Cyceron –
„filozofia jest sztuką życia”.

Organizatorzy: J. Kułażyńska, D. Rachwalska-Kata