Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język polski 

- historia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski

Drugi język obcy do wyboru:

- język francuski

- język niemiecki

- język włoski

- język rosyjski

Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach:

- administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, historia, europeistyka, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia, filologie, stosunki międzynarodowe, architektura, kulturoznawstwo, stosunki społeczne.