Szanowni goście
Drodzy Nauczyciele, Rodzice, 
Pracownicy i wszyscy sympatycy szkoły,
Drodzy Uczniowie,


Witam Wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego. W swoim wystąpieniu chciałabym powiedzieć, jak wiele się działo w tym roku szkolnym i podkreślić, że pandemia nie do końca przeszkodziła nam w realizacji wyznaczonych celów.Już od 1 września towarzyszyła nam niepewność ale nikt nie przypuszczał, że będzie to rok tak bardzo inny, niepodobny do poprzednich, trudniejszy. Wszyscy z ochotą ale też i nadzieją przystąpiliśmy do rzetelnej pracy. Powitaliśmy uczniów z klas pierwszych, którzy złożyli tradycyjne ślubowanie i już oficjalnie stali się uczniami naszej szkoły. Wyznaczyliśmy sobie cele do realizacji przez 10 szkolnych miesięcy. Zadzwonił pierwszy tegoroczny dzwonek, który przez wiele miesięcy miał nam wyznaczać godziny pracy i oznajmiać przerwy. Taki rytm towarzyszył nam jednak tylko do 19 października.

Od tej daty wszystko się zmieniło, wkroczyliśmy w inną zdalną rzeczywistość, chodź już nieco oswojoną, bo taki tryb nauki funkcjonował przecież od marca 2020 roku. Wszyscy zadawaliśmy sobie wiele pytań o przyszłość, o dalszą naukę, sposób przekazywania  wiedzy i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Śledziliśmy komunikaty i rozporządzenia rządowe. Chwile bywały niepewne, nawet trudne, rzeczywistość skomplikowana, ale dziś, z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że daliśmy radę. Wszyscy zdaliśmy egzamin ze zdalnego nauczania na ocenę celującą. Nasza szkolna społeczność stała się wspólnotą, szkołą uczącą się. Połączyły nas niewidoczne więzy osadzone w elektronicznej chmurze. Dziś wszyscy o wiele lepiej radzimy sobie z technologią informatyczną, mamy  ze sobą bliższy kontakt. Weszliśmy w XXI wiek i jego technologię  niespodziewanie, za to wielkimi krokami.

Rok szkolny 2020/2021 kończymy z bardzo wysoką średnią ocen. Aż 166 uczniów otrzyma za chwilę świadectwa z biało czerwonym paskiem – to bardzo duże wyróżnienie, a dla nas powód do ogromnej dumy z naszych uczniów.

Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących klas:
1 miejsce kl. 2a śr ocen klasy 5,0,
2 miejsce 1a 4,84 i 3 miejsce 2 Ap ze śr ocen 4,78. Dalej kolejno są klasy 1c, 2c i 1d.

Jeżeli chodzi o najwyższe wyniki indywidualne to 1 miejsce uzyskał Mikoła Kiszka, 2 miejsce Szymon Flis i 3 miejsce Krzysztof Gałus z klasy 2a. Na 3 miejscu ex aueqwo w szkole pod względem uzyskanych wyników nauczania uplasował się uczeń klasy 1a Antoni Rosiński. Ponadto średnią powyżej 5,5 uzyskali uczniowie: Maciej Malinowski z 2d i Agata Tyra z 1a, Ania Łupina z 2ap, Michał Flis z 2a, Jakub Moskal z 2a, Izabela Widz z 2a Julia Drwal z 2c i Kasia Zyśko z 2c.

Pomimo tak trudnego roku nasi uczniowie osiągnęli bardzo duże sukcesy.
W XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do Orszy” Bartosz Drzazga tegoroczny maturzysta i absolwent uzyskał tytuł laureata olimpiady. Tytuł laureata dał mu oprócz dyplomu indeks na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Natalia Lodowska z kl. 2 Cp brała udział w zawodach 3 stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej i otrzymała tytuł finalisty.
Gabriela Nosal z 2 c jest finalistką XIV Ogólnopolskiej "Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH" z przedmiotu Geografia z elementami geologii.

Uczeń naszej szkoły Jakub Wach z 1d reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w zapasach, które odbywały się niedawno w Bułgarii.
Emilie Zielonka klasa IB - udział w etapie okręgowym /wojewódzkim/ Olimpiady Języka Francuskiego, 
Julia Michalczyk, kl 2a Katarzyna Zdybel, kl. 2bp to finalistki etapu diecezjalnego 31 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 
Mikołaj Kiszka z kl. 2a jest finalistą 67 Olimpiady Chemicznej. 
Aleksandra Olszyńska kl. 2 Dp brała udział w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.
Piotr Szpyra i Łukasz Tutka klasa3d to finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. S. Kaliskiego.
Wiktoria Szymończuk kl 2Bp tytuł finalisty w Historycznych Warsztatach e-learningowych o indeks prowadzonych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Tegoroczne wyniki nauczania cieszą szczególnie, bo wszyscy wiemy, ile trudu i czasu włożyliście w ich osiągnięcie. Wykonaliśmy wszyscy ogromną pracę, a  wakacje rozpoczniemy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. 

W kończącym się roku szkolnym możemy poszczycić się również innymi osiągnięciami. Jak co roku z dużym powodzeniem realizowaliśmy akcje, kampanie i programy. Wszystkie z nich poszerzały wiedzę, rozwijały zainteresowania uczniowskie w różnych zakresach tematycznych począwszy od wychowania patriotycznego i obywatelskiego, przez nauki ścisłe po akcje i projekty edukacyjne, prozdrowotne, prospołeczne i czytelnicze. Nie zabrakło realizacji treści dotyczących bezpieczeństwa. Bardzo dużą wagę przykładamy do wychowania patriotycznego młodzieży. Duże patriotyczne i historyczne wydarzenie miało miejsce 17 września kiedy to w 80 – rocznicę zbrodni katyńskiej, w 380-lecie powstania Janowa Lubelskiego odsłoniliśmy mural upamiętniający byłego dyrektora szkoły kpt Józefa Majkę który zginął Charkowie.

Pomimo pandemii młodzież naszej szkoły jak zwykle godnie uczciła rocznicowe święto patrona szkoły. W 77 rocznicę Bitwy na Porytowym Wzgórzu uczestniczyliśmy jako delegacja w oficjalnych uroczystościach zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, kl. 1e z wychowawcą Panem Wojciechem Dąbkiem zorganizowała rajd dla podtrzymania tradycji Biegu Partyzantów, który nie mógł się odbyć i wreszcie na podkreślenie zasługuje fakt, że nasi uczniowie nakręcili profesjonalny i nowatorski film dla upamiętnienia bohaterów walk na Porytowym Wzgórzu – to jest najprawdziwsza lekcja historii i autentyczny przejaw patriotyzmu. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym roku szkolnym w wielu wykładach on-line prowadzonych przez nasze patronackie wyższe uczelnie, w debatach i warsztatach edukacyjnych. W ramach ekonomicznej młodzież naszej szkoły pogłębiała wiedzę z zakresu finansów osobistych co zaowocowało certyfikatem Złotej Szkoły NBP. Po raz kolejny uzyskaliśmy certyfikat Szkoła Innowacji nadany prze WSEI w Lublinie.
Z powodzeniem realizowaliśmy program rządowy Aktywna Tablica. Kontynuując działania z lat poprzednich,  pracowaliśmy w wolontariacie uczestnicząc w zbiórkach charytatywnych, niesieniu pomocy potrzebującym. Nasi szkolni wolontariusze zorganizowali Akcję „Pomoc dla seniora”, odbyła się Zbiórka żywności dla potrzebujących w Wielką Sobotę oraz Akcja zbierania zakrętek na Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

Uczennice naszej szkoły w br szkolnym brały udział w projekcie "Razem możemy więcej" realizowanym przez Europejski Dom Spotkań -Fundację Nowy Staw  uzyskując Certyfikat Kompetencji Społecznych zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. Uczennice wykazały się kreatywnością i zaangażowaniem a są to Paulina Wieczorek, Anna Podkańska, Magdalena Ziółkowska, Natalia Szarek, Weronika Siroń, Weronika Sokół, Izabela Strąk, Maja Kowal. W naszej szkole organizowane były konkursy dla uczniów szkół podstawowych.

Dziś mogę śmiało powiedzieć, że rok szkolny 2020/2021 odchodzi do historii.  Chcę bardzo podkreślić że to wszystko o czym powiedziałam, ma ogromne znaczenie. Buduje szkołę, jej klimat, sprawia, że uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Ilość działań, przedsięwzięć i innych wydarzeń z życia szkolnego ilustruje nasza wirtualna kronika  na szkolnym fb. Przeglądając fotorelacje, odnosimy wrażenie, że nie było dnia, aby w szkole nie wydarzyło się coś ciekawego. Jako strona doczekaliśmy się 2337 obserwujących użytkowników na stałe ( wśród nich jest wielu dorosłych) i wysokiej oglądalności niektórych postów (4275 odbiorców czytało o sukcesach Gabrieli Nosal, która została finalistką XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, 4754 osób obejrzało relację z zakończenia roku w kl. trzecich). Jestem dumna z naszych uczniów, którzy chcą i lubią
się uczyć, występować, tworzyć.

Dziękuję Organowi prowadzącemu szkołę - panu Staroście Arturowi Pizoniowi za wiele cennych rad i pomoc. Dziękuję Nauczycielom za wiele godzin poświęconych nauczaniu, za poszukiwanie najlepszych rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych, za godziny szkoleń i dyskusji. Wiem, że nie było łatwo. Dziękuję Państwu nie tylko za pracę dydaktyczną ale również za niesioną uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną i pomoc przy rozwiązywaniu wielu trudnych problemów, które z racji nauki zdalnej nasiliły się, a nawet pojawiły się nowe. Szczególne słowa uznania kieruję do rodziców, którzy wspierali nas, nauczycieli, w codziennym trudzie nauczania, nie tylko zdalnego. Serdecznie dziękuję Rodzicom za trud i wysiłek, za ciepłe słowa, jakie kierowaliście do dyrekcji i kadry pedagogicznej. Swoje podziękowania chciałabym w związku z tym przekazać Radzie Rodziców, która przez cały rok szkolny wspierała nasze inicjatywy, pomysły i zawsze je akceptowała. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję serdecznie Pracownikom administracji i obsługi szkoły za całoroczną pracę i zaangażowanie, za drobne i większe remonty, za to, że w szkole jest czysto i bezpiecznie, za nieocenioną pomoc włożoną w przygotowanie szkoły do funkcjonowania na odpowiednim poziomie. Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji oraz solidnego odpoczynku. Mam nadzieję, że 1 września spotkamy się wszyscy na tym placu szkolnym zdrowi i wypoczęci, a pandemia odejdzie w zapomnienie. Rok szkolny 2020/2021 uważam za zakończony.

Galeria:
 

Wiesława Dyjach, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.