Podczas Narodowego Hackathonu Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej

zorganizowanego przez Europejski Dom Spotkań i Europe Direct Lublin analizowana była przyszłość Europy w trzech głównych kierunkach: włączenie społeczne, zmiany klimatu
i przestrzeń cyfrowa. Celem hackathonu była dyskusja uczestników nad problemami, generowanie pomysłów i wspólna praca w zespołach, aby znaleźć rozwiązania, które sprawią, że Europa stanie się piękniejszym miejscem do życia. Podczas tego wydarzenia Antoni Kubalski z IIIBp został wybrany na EuroChangeMakersa. 

"Jest nas młodych tylko 100 na Europę. Naszym celem jest dawanie dobrego przykładu, angażowanie się w życie lokalnych społeczności, krzewienie wiedzy o Unii Europejskiej
i przede wszystkim promowanie wartości europejskich. Projekt realizowany jest do września tego roku, ale czuję, że razem z moimi koleżankami i kolegami z całej Europy będziemy realizować go tak naprawdę przez całe życie, bo Unia Europejska - przytaczając słowa wielkiego Europejczyka Roberta Schumana - nie powstanie od razu ani w całości, a będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. W dobie tak wielkich zawirowań i niepewności dnia jutrzejszego europejskie wartości takie jak: solidarność, wolność, demokracja, równość czy praworządność nabierają zupełnie nowego znaczenia i stają się swoistą Latarnią morską na Faros dla UE pośród wód wzburzonego świata. Mam nadzieję, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne"
- mówi Antoni i dodaje: Long live Europe!, Niech żyje Europa! 

Antoni Kubalski