Jak co roku, pod koniec września celebrowaliśmy Europejski Dzień Języków. Wciąż szukamy sposobów żeby zmotywować jeszcze bardziej naszych uczniów do nauki języków obcych i jednocześnie uatrakcyjnić zdobywanie wiedzy poprzez udział w konkursach.


W tym roku przygotowaliśmy konkurs ‘Języki Obce to Twój Biznes’. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnej, w której mieli wyobrazić sobie swój przyszły zawód, w którym znajomość języka obcego będzie odgrywać kluczową rolę.
Jednym z celów konkursu było zachęcenie uczniów do planowania swojej przyszłości i uświadomienie sobie jak ważna jest znajomość języka obcego we współczesnym świecie. Przygotowanie prezentacji wymagało umiejętności językowych, wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz kreatywności i perspektywicznego myślenia w celu zaplanowania swojej ścieżki kariery zawodowej.
Proponując temat konkursu chcieliśmy uświadomić uczniom, że znajomość języków obcych to dobra trampolina do realizowania swoich marzeń i odnoszenia sukcesów.
W konkursie wzięło udział 19 osób. Najlepszą prezentację z języka angielskiego przygotowała Julia Fijałkowska z 2A, a z języka niemieckiego Paweł Garbacz z 3A.

Dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.
Nauczyciele Języków Obcych