W ramach wieloletniej współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej w Warszawie w dniu 27.04.2022r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez trenerkę Aleksandrę Wzorek.

Celem spotkania było kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych, uwrażliwienie na bariery utrudniające komunikowanie się oraz ćwiczenie technik konstruktywnego porozumiewania się. Młodzież doskonaliła  umiejętność pracy w grupie, uczestnicząc w ćwiczeniach z zastosowaniem ciekawych metod aktywizujących. Refleksje uczestników spotkania:

„ Było super, mam nadzieję, że odbędą się następne szkolenia”.(Dawid)

„Spotkanie było bardzo potrzebne, informacje zastosuję w praktyce”.(Miłosz)

„Można było przećwiczyć dużo ciekawych technik komunikacyjnych. Super zajęcia”.(Adrian)

„Uważam, że to szkolenie było potrzebne, ponieważ pozwoliło mi dostrzec aspekty komunikacji niezauważalne wcześniej.”( Szymon)

„Zajęcia pokazały mi jak ważna jest komunikacja i dlaczego trzeba ją doskonalić”.(Agata)

Działania te są preludium do utworzenia grup mediatorów rówieśniczych na terenie szkoły. Kolejnym etapem będzie udział kandydatów w cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu mediacji.