Być może istnieją czasy piękniejsze,

ale te są nasze

 

 

Absolwenci Gimnazjum Ogólnokształcącego 1948 klasa III Gimnazjum

Klasa „a”

Chmiel Stanisław

Chodorowska Stanisława

Ciepielewski Norbert

Ciupak Edward

Kaproń Czesław

Kędra Zygmunt

Klugier Marta

Król Stanisława

Kuśmierczyk Bożena

Kwiecień Krystyna

Michalczyk Janusz

Olszówka Włodzimierz

Orzeł Stanisław

Pawlos Marian

Rabiński Sławomir

Robak Wiesław

Ruszecka Łucja

Rybaczek Daniela

Siedlaczek Edward

Skakuj Zdzisław

Strużak Grzegorz

Szercha Władysław

Torla Henryka

Woszczyński Cezary

 

 

 

 

 

 

 

Klasa „b”

Bielecka Marianna

Buczyńska Krystyna

Czekryszew Przemysława

Drwal Matylda (Łysa Maria Matylda)

Drzymała Aleksander

Dubiel Cecylia

Dul Czesław

Gębala Stefan

Gębala Zygmunt

Gładkowska Maria

Gładkowski Zdzisław

Gózd Adam

Jargiło Jan

Kędra Danuta

Kłyza Tadeusz

Konopka Roman

Konopka Stanisław

Kowalik Leon

Mazur Mirosława

Olszówka Halina

Papierz Irena

Pecka Zdzisław

Potocki Gustaw

Sikora Teresa

Siwkiewicz Franciszek

Styk Stanisław

Tomiło Marian

Żuraw Modest

 

 

 

Klasa „c”

Bartyna Stefan

Breś Jan

Burchaciński Aleksander

Ćwiek Janina

Fac Tadeusz

Gębala Henryk

Gorzelewska Eugienia

Hoffman Wanda

Juśko Stanisława

Kiszka Franciszek

Kosidło Sylwester

Kulpa Marian

Latus Eugieniusz

Lenczewska Kazimiera

Machulak Jan

Moskal Feliks

Orzeł Adam

Pawłowska Henryka

Pecka Bolesław Zbigniew

Saj Leokadia

Sienkiewicz Irena

Szewc Kazimierz

Tomczyk Ryszard

Tylus Apolonia

Wiechnik Leon

Wierzchowska Zofia

Wróbel Stanisław

Wybrański Zygmunt

Zwolak Salomea

Żytko Zygmunt