Być może istnieją czasy piękniejsze,

ale te są nasze

 

 

Absolwenci Liceum  Ogólnokształcącego 1950

Klasa „a”

Bartyna Stefan

Chodorowska Stanisława

Ciepielewski Norbert

Ciupak Edward

Czekryszew Przemysława

Dul Czesław

Fac Tadeusz

Fijołek Marian

Gębala Henryk

Gładkowska Maria

Gładkowski Zdzisław

Golińska Stefania

Hoffman Wanda

Hortyński Zbigniew

Juśko Stanisława

Kaproń Czesław

Kiszka Franciszek

Klugier Marta

Kłyza Tadeusz

Konopka Roman

Konopka Stanisław

Kulpa Marian

Kuśmierczyk Bożenna

Kwiecień Krystyna

Lenczewska Kazimiera

Moskal Feliks

Olszówka Włodzimierz

Orzeł Stanisław

Papież Irena

Pecka Bolesław Zbigniew

Pecka Zdzisław

Rybaczek Daniela

Strużak Grzegorz

Szercha Władysław

Tylus Apolonia

Wiechnik Leon

Woszczyński Cezary

Wróbel Stanisław

Wybrański Zygmunt

Żytko Zygmunt

 

 

Klasa „b”

Burkowska Zofia

Czapla Danuta

Czekryszew Jerzy

Gąbka Stanisław

Jonak Zbigniew

Kowalska Stefania

Ligaj Janina

Małyszek Stefan

Mazurkiewicz Halina

Potocki Gustaw

Rybaczek Janina

Rybaczek Krystyna

Słuszkiewicz Stanisław

Styk Stanisław