Być może istnieją czasy piękniejsze,

ale te są nasze

 

 

Absolwenci Liceum  Ogólnokształcącego 1946

Burkowska Zofia

Burkowski Henryk

Golińska Teresa

Gorzelewska Krystyna

Jabłoński Stanisław

Jasińska Danuta

Karwatowska Leokadia

Kuśmierczyk Leon

Łuczaj Lech

Maksym Władysław

Mazurowski Witold

Michalczyk Danuta

Olszówka Leokadia

Poplewska Krystyna

Potocki Hieronim

Rabińska Halina

Ryszko Anna

Sowa Stefania

Sowa Wacław

Strużak Kandyd Jerzy

Torla Marian

Wójcicka Krystyna