Być może istnieją czasy piękniejsze,

ale te są nasze

 

 

Absolwenci Liceum  Ogólnokształcącego 1964

Klasa „a”

Bednara Zofia

Chałabis Genowefa

Chmiel Marta

Cyplik Zenona

Czerny Grażyna

Dąbrowski Stanisław

Drzazga Krystyna

Drzazga Zbigniew

Furmaga Teodozja

Janus Ryszard

Jaskowiak Urszula

Karwatowska Krystyna

Kłodnicka Antonina

Knap Barbara

Kot Józef

Krzysztoń Zbigniew

Orłowski Stanisław

Pawlos Marek

Placha Natalia

Sikora Zofia

Sobczak Anna

Sokal Elżbieta

Suchora Helena

Walas Elżbieta

Wereska Helena

Zdybel Edward

Zielińska Helena

Ziętak Krystyna

Zuba Halina

 

 

 

 

 

 

 

Klasa „b”

Bednarczyk Stefania

Bednarz Stanisława

Bolińska Zofia

Brytan Wiesława

Butryn Stanisław

Drzazga Lech

Dziurdziński Jerzy

Flis Maria

Gdalska Maria Edwarda

Gębala Józef

Góra Jan

Hys Krystyna

Jakubaszek Regina

Jakubiec Kazimiera Anna

Jakubiec Natalia

Kasica Stanisława

Kłyza Walerian

Kuśmierczyk Teresa

Łukasik Wanda

Michalczyk Zdzisław

Minkina Krystyna

Myszak Marian

Niedziałek Teresa

Orzeł Janina

Pachuta Aleksander

Papierz Eugeniusz

Pąk Stanisława

Pizoń Krystyna

Ruszecki Ryszard

Sosnówka Maria

Staszewski Ryszard

Stolarz Jadwiga

Szpyt Jan Marek

Woszczyński Marek

Zielińska Krystyna

Żytko Bożena