Szczegółowa klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w związku z projektem pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 1. Administratorem Danych Osobowych Biorącego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 1, 23- 300 Janów Lubelski, tel.: 15 872 03 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Biorącego przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w związku z projektem pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Biorącego jest niezbędność do wykonania umowy, którą strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
 5. Dane osobowe Biorącego będą przechowywane (przetwarzane) przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 6. Administrator może przekazać dane osobowe Biorącego jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 7. Biorący posiada następujące prawa względem swoich danych osobowych: prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania,
 8. Biorącemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia ważnej umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie oraz realizację umowy bezpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego.