I Liceum Ogólnokształcące im.Bohaterów Porytowego Wzgórza

Rekrutacja do I LO odbywa się w systemie elektronicznym. Jeżeli rekrutujesz się tą drogą to wejdź na podany adres: lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

załóż konto, wygeneruj wniosek i przynieś wydrukowane podanie podpisane przez rodziców do szkoły pierwszego wyboru.

 
Terminy naboru

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

Pobierz plik – terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język polski (od pierwszej klasy)

- historia

- wiedza o społeczeństwie

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski

- geografia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- chemia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka (od pierwszej klasy)

- geografia

- język angielski (od pierwszej klasy)

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski


Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka od pierwszej klasy

- fizyka/informatyka

- język angielski od pierwszej klasy

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski