Więcej: rejestracja kandydatów 

I Liceum Ogólnokształcące im.Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

prowadzi rekrutację do klas pierwszych

 w systemie elektronicznym

Link do rejestracji: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

 Ważne terminy w postępowaniu  rekrutacyjnym:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących wraz z dokumentami

  od 16 maja 2022r.

  do  24 czerwca 2022r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje

  od 24 czerwca 2022r.

  do 14 lipca 2022r. do godz. 15:00

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych

  22 lipca 2022r

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku).

 od 22 lipca 2022r

 do 28 lipca 2022r. do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  29 lipca 2022r. godz. 14:00

 Wymagane dokumenty

- 2 zdjęcia do legitymacji  (podpisane na odwrocie)