Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+

i Europejskiego Korpusu Solidarności przyznała I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza dotację w wysokości 37.314 euro na realizację projektu "Europejski Zielony Ład - wyzwania dla edukacji szkolnej" w latach 2021-2023.

Partnerem projektu jest magistrat miasta Schwäbisch Hall w Badenii Wirtembergii w Niemczech. Powiat ten słynie z zaawansowanych rozwiązań ekologicznych w wielu obszarach codziennego życia, a edukacja proekologiczna dzieci młodzieży prowadzonajest w specjalnie powołanym w tym celu Centrum Energii Wolpetrshausen. Centrum oferuje poradnictwo w zakresie wszystkich tematów związanych z oszczędnością energii w gospodarstwie domowym i zakładach produkcyjnych podczas budowy i modernizacji, dla osób prywatnych, gmin, przemysłu i rolnictwa. Będzie głównym punktem zdobywania wiedzyoraz praktycznych umiejętności na temat oszczędzania środowiska, ochrony zasobów naturalnych, klimatu i poszanowania energii w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu dla 21 uczestników projektu z LO.

Grupa docelowa wyjedzie na staż do Schwäbisch Hall, by poznać różne aspekty nauczania o Europejskim Zielonym Ładzie w niemieckich szkołach oraz innych ośrodkach. Uczestnicy poznają sposoby pracy partnera projektu oraz nauczania w obszarze poszanowania środowiska, oszczędzania zasobów i ochrony klimatu. Udział w projekcie stwarza dodatkowe szanse na kształtowanie komunikacji międzykulturowejuczniów i nauki języka niemieckiego.

Tematyka projektu wpisuje się również w jeden z kierunków polityki oświatowej państwaMEiN na rok szkolny 2021/2022– wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Emilia Żuber

koorydnator projektu