Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka od pierwszej klasy

- fizyka/informatyka

- język angielski od pierwszej klasy

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski

Drugi język obcy do wyboru:

- język francuski

- język niemiecki

- język włoski

- język rosyjski

Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach:

- architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektrotechnika, matematyka, fizyka, optyka, mechatronika, telekomunikacja, energetyka, inżynieria materiałów, lotnictwo i kosmonautyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn.