Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- język angielski

- geografia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski

Drugi język obcy do wyboru:

- język francuski

- język niemiecki

- język włoski

- język rosyjski

Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach:

- marketing i zarządzanie, geodezja i kartografia, filologia angielska, finanse i bankowość, public relations, ekonomia, administracja, turystyka i rekreacja, prawo międzynarodowe, europeistyka, handel zagraniczny, geografia, stosunki międzynarodowe, politologia, geoinformatyka, hotelarstwo, logistyka, architektura krajobrazu, archeologia.