Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka (od pierwszej klasy)

- geografia

- język angielski (od pierwszej klasy)

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski

Drugi język obcy do wyboru:

- język francuski

- język niemiecki

- język włoski

- język rosyjski

Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach:

- ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie, marketing i zarządzanie, gospodarka przestrzenna, transport, budownictwo, architektura, geodezja, logistyka.