Planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- biologia

- chemia

Obowiązkowy język obcy:

- język angielski

Drugi język obcy do wyboru:

- język francuski

- język niemiecki

- język włoski

- język rosyjski

Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia na kierunkach:

- analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, ochrona zdrowia i zdrowie publiczne, rehabilitacja, biologia, chemia, chemia medyczna, inżynieria biomedyczna, chemia przemysłowa, chemia budowlana.