REGULAMIN X BIEGU PARTYZANTÓW – 09 CZERWCA 2022

DYSTANS 12 KM

 

Cele i założenia biegu

 

 

 • upamiętnienie rocznicy bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • promocja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

 

 

Organizatorzy

Samorząd Uczniowski przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 1, 23-300 Janów Lubelski, www.lojanow.webd.pro, nr telefonu do sekretariatu 15 8720 356

 

Termin i miejsce

 • start o godzinie 9:00 z Rynku w Janowie Lubelskim
 • meta przy pomniku na Porytowym Wzgórzu
 • bieg przeprowadzony zostanie drogą asfaltową (6 km) oraz leśną trasą na Porytowe Wzgórze (6 km)

 

Zasady uczestnictwa

 • bieg przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony biegu lub od nauczyciela wychowania fizycznego i dostarczyć najpóźniej dzień przed biegiem
 • dopuszczamy udział w biegu uczniów klas ósmych szkół podstawowych – należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony liceum i zgłosić chęć uczestnictwa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sekretariacie szkoły najpóźniej 6 czerwca 2022
 • dopuszczamy również możliwość uczestnictwa osób dorosłych, które nie są związane ze szkołą. Osoby te są zobowiązane do dostarczenia karty zgłoszenia do organizatorów w dniu biegu i przestrzegania regulaminu biegu, biegną jednak na własne ryzyko.
 • warunkiem dopuszczenia do zawodów jest złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu i udziale na własną odpowiedzialność, podpisanego osobiście (a w przypadku osób niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnego)

 

 

Zgłoszenia

Uczniowie zgłaszają swój udział u nauczycieli wychowania fizycznego najpóźniej do6 czerwca 2022. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dostarczenie karty zgłoszenia podpisanej przez  rodziców / opiekunów prawnych.

Uczniów szkół podstawowych oraz osoby dorosłe prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sekretariacie szkoły i przyniesienie wypełnionych i podpisanych kart w dniu biegu.

Nie ma opłaty startowej za uczestnictwo w biegu.

 

Zasady zachowania się uczestników X Biegu Partyzantów istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 • po starcie uczestnicy biegu poruszają się drogą asfaltową wyznaczoną przez organizatora

częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność

 • uczestnicy poruszają się skrajem prawej strony jezdni w grupach nie większych niż 3 osoby; odstępy między grupami powinny wynosić minimum 1 metr
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń nauczycieli, Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg
 • uczestnicy kontynuują bieg drogą leśna wyłączoną z ruchu drogowego (6 km)
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia X Biegu Partyzantów stanowi załącznik nr…. do Regulaminu
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w X Biegu Partyzantów.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 • w przypadku warunków atmosferycznych utrudniających przeprowadzenie biegu możliwe jest jego przełożenie
 • uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu
 • bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg
 • uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego
 • organizator nie odpowiada za zaginięcie rzeczy wartościowych i osobistych pozostawionych bez opieki w czasie zawodów
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
 • uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe dyplomy

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Wójtowicz

502 603 619 lub

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  

Załącznik nr …..

do Regulaminu

Szczegółowa klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji oraz przeprowadzenia X Biegu Partyzantów

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 1, 23- 300 Janów Lubelski, tel.: 15 872 03 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia X Biegu Partyzantów
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby ( art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i  organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obwiązywania zgody.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem swoich danych osobowych:
 8. do dostępu do swoich danych
 9. do sprostowania swoich danych
 10. do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 11. do usunięcia danych
 12. wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania
 13. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania
 15. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 16. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przystąpienia do X Biegu Partyzantów.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych