Dnia 01 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022

w trybie stacjonarnym.


Planujemy następujący porządek:

Czytaj więcej ...

 

Egzamin maturalny  w sesji poprawkowej odbędzie 24 sierpnia 2021 o godzinie 9.00

Do szkoły należy się zgłosić  na godzinę 8.20.

Proszę zabrać ze sobą:

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów
wieku od 12 do 15 roku życia

Organizacja szczepień - informacja dla szkół (szczegóły)

 

Czytaj więcej ...