Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne zapraszają Rodziców uczniów na spotkanie organizacyjne.

Spotkania zostały zaplanowane wg następującego harmonogramu:

21.09.2021 – KLASY III godz. 16.00
22.09.2021 - KLASY II godz. 16.00
23.09.2021 – KLASY I godz. 16.00

Ekspert z ZUS pomoże w założeniu profilu PUE, w celu złożenia wniosku o świadczenie z programu DOBRY START - 300 +.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek, na spotkanie zabierz dowód osobisty, telefon, adres mailowy oraz numer rachunku bankowego, pesel dziecka, a także dokładny adres szkoły”.

Zapraszamy do Biura Terenowego ZUS w Janowie Lubelskim w poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00 , wtorek-piątek od 8.00 do 15.00 podczas którego , zakładamy profile PUE oraz pomagamy wysłać wnioski 300+ elektronicznie.

Szanowni Państwo,                               

uprzejmie informuję, iż w dniu 1 września 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie

Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.
/Cyprian Kamil Norwid/

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Rodzice i Uczniowie 

Czytaj więcej ...