Drukuj

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu Fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny".  

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.  

 

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: 

Minister Edukacji i Nauki 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej, UW 
Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców 
Rosikon press
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK 
KONDRAT- MEDIA  
 

Patronat Medialny: 

Radio dla Ciebie 
Czasopismo „Geografia w Szkole” 
 

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory. 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII)
Szkoła średnia


Ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2021 r. 
Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2021 r.  
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2021 r.  


Prace należy przesłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego  
https://forms.gle/ jMrVXWJyzRJTDwAV8
 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://nazaretankifundacja.pl/konkurs_VIedycjaKonkursuFotograficznego.html
https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/

 
Pozdrawiam 
s. Edyta Pietrzak