Drukuj

30 KWIETNIA 2021 r jest dniem zakończenia zajęć szkolnych dla klas trzecich. W tym dniu wydawane będą świadectwa ukończenia szkoły wg podanego przez dziennik elektroniczny harmonogramu. 
O godz. 8.00 w Sanktuarium odprawiona zostanie Msza święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

W dniach egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. 04.05, 05.05. oraz 06.05.2021 zajęcia szkolne w trybie zdalnym nie odbywają się.