Drukuj

  „POZNAJ POLSKĘ” w blokach edukacyjnych „Kultura i dziedzictwo narodowe  oraz  największe osiągnięcia polskiej nauki na Podkarpaciu”.

          W dniach 25-26 listopada b.r  uczniowie I LO im Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim z klas 3C, 3Cp, 3D  i 3B  uczestniczyli w wycieczce szkolnej w Bieszczady w ramach przedsięwzięcia  MEiN

Program wycieczki zakładał zapoznanie z dziedzictwem kulturowym, osiągnięciami polskiej nauki, bogactwem geograficznym, historią oraz  etnografią Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego.

 

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ekspozycje poświęcone archeologii osadnictwa oraz zróżnicowaniu kulturowemu Pogórza Przemyskiego na przestrzeni wieków, połączonę z ciekawą narracją, wzbudziły zainteresowanie młodzieży. Następnie z przewodnikiem zwiedziliśmy najciekawsze obiekty Starego Miasta, w tym Kopiec Tatarski.

 

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie znanego Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, gdzie zostaliśmy zapoznani z niezwykle ciekawą historią i bogatymi zbiorami pałacowymi, w tym losami rodów arystokratycznych właścicieli oraz przebiegiem powojennej  odbudowy obiektu zamkowego.

Po spożyciu obiadu w zabytkowych wnętrzach, udaliśmy się bezpośrednio  do miejsca zakwaterowania w Bystrem k/Baligrodu podziwiając malownicze bieszczadzkie krajobrazy, znikające niestety szybko w zapadającym zmierzchu.

 

Drugiego dnia w drodze  powrotnej zatrzymaliśmy się w Baligrodzie aby zwiedzić cmentarz żołnierzy poległych w walkach z bandami UPA. Młodzież wysłuchała krótkiej prelekcji nt. burzliwej historii wojennej Bieszczadów i akcji „Wisła”.
Następnie udaliśmy się do Sanoka do Muzeum Budownictwa Ludowego, największego w Polsce i  drugiego co do wielkości skansenu w Europie. Scieżka dydaktyczna pozwoliła młodzieży zapoznać się z ciekawą ekspozycją etnograficzną dotyczącą osadnictwa karpackiego oraz typów gospodarki w Bieszczadach i na Podkarpaciu w okresie do II wojnyy światowej. 

Po posiłku kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Przemysłu Naftowgo w Bóbrce koło Krosna. Trasa edukacyjna muzeum obejmowała prezentację pionierów oraz genezy górnictwa naftowego na Podkarpaciu, w szczególności dokonań naukowych I.Łukasiewicza, współczesne techniki wydobycia ropy i gazu oraz historyczny i dzisiejszy sprzęt do eksploatacji złóż tych cennych surowców. 

Pogoda i humory dopisały....

Bogatsi o nowe wrażenia z pięknej ziemi bieszczadzkiej, wróciliśmy późnym wieczorem do Janowa Lubelskiego

                                                                                                                            Józef Bańka