Regulamin konkursu na najładniejszą salę lekcyjną

„Zadbaj o salę przed świętami”

  1. Cele konkursu: uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne, poprzez zmianę wystroju stworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjającej nauce, motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy.
  2. Adresatami konkursu są wszystkie klasy I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
  3. Konkurs rozpoczyna się 06.12.2021 r. a kończy 16.12.2021r.
  4. Sale lekcyjne oceniać będzie komisja wyłoniona spośród członków Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
  5. W konkursie ocenie podlegać będą:
  6. WYSTRÓJ SALI ORAZ ATRAKCYJNE POMYSŁY NA DEKORACJE SALI

Ważne jest jednak, żeby w sali wszystkie elementy łączyły się ze sobą. Nie można ich też być zbyt wiele, a wszystkiemu powinien towarzyszyć jakiś motyw - klasa musi stanowić całość. Mile widziane świąteczne akcenty.

Można zdobyć od 1 do 5 punktów!

  1. GAZETKI KLASOWE

W sali powinna być gazetka informacyjna ( zawierająca najważniejsze informacje o klasie w tym samorząd klasowy, itd.) oraz gazetka tematyczna (może to być fotoreportaż przedstawiający klasę podczas aktualnych wydarzeń            z życia szkoły), nawiązująca do aktualnych świąt, wydarzeń, pór roku, osiągnięć klasy i poszczególnych uczniów… Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

  1. ESTETYKA CAŁOŚCI

Warto zadbać o estetyczny wygląd sali, elementów dekoracyjnych nie musi być dużo, liczy się ich wygląd. Sale powinny być czyste, zadbane i estetyczne. Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

  1. Komisja konkursowa dokona oceny w dniach 13 – 16.12.2021

 7.Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, na fb i na stronie internetowej. 8. Trzy zwycięskie klasy otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców w postaci voucherów.

  1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz okolicznościowych dyplomów nastąpi 22 grudnia 2021 r