Zakład Pielęgniarstwa Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie objął patronatem klasy o profilu biologiczno - chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

W lutym 2021 roku została podpisana umowa patronacka pomiędzy I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Porozumienie o sprawowaniu patronatu zostało podpisane pomiędzy dyrektorem szkoły Wiesławą Dyjach a Prorektorem ds. Nauczania – dr hab. Andrzejem Rozmusem.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie to największa uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Oferuje studia I, II, i III stopnia. Uczelnia prowadzi badania naukowe w obszarze nauk społecznych, ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Współpracuje z uczelniami w Polsce i za granicą.

Na mocy umowy w roku szkolnym 2020/2021 objęto patronatem klasy o profilu biologiczno – chemicznym.

Priorytetem jest dążenie do poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Porozumienie polegać będzie na wspieraniu szkoły w nauczaniu tychże przedmiotów, przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu podstawowej opieki pielęgniarskiej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz technik radzenia sobie ze stresem.

W ramach porozumienia uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestnictwa   w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów uczelni. Ponadto umowa umożliwia uczniom udział w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnię.

Uczelnia umożliwia również udział w imprezach organizowanych przez Dział Promocji WSIiZ, nasi uczniowie będą współpracować z kołami naukowymi WSliZ, oraz wykorzystywać możliwość dostępu do zasobów wiedzy uczelni na platformie e-WSIiZ.

Mamy nadzieję, że umowa patronacka przyczyni się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego naszych uczniów umożliwi im lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami