Procedury obowiązujące w czasie pandemii  COVID 19:

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole
Procedura wyboru formy kształcenia
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa sierpień 2020

Akcja #SzczepimySię


Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi akcję #Szczepimy się, która dotyczy Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi.
Szczepionka na COVID – 19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem – konieczne jest, aby duża część populacji przyjęła szczepionkę.
Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim zaufanie.
Poniżej załączamy materiały informacyjne dotyczące szczepień otrzymane od Głównego Inspektoratu Sanitarnego
oraz opracowane przez WSSE w Lublinie i zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz rozpropagowania ich.
Więcej informacji o szczepieniach na stronach: https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz https://www.gov.pl/web/szczepimysie/plakaty-i-ulotki

 

Informacja dotycząca środków bezpieczeństwa
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim w czasie epidemii
* Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych tj.:
gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub izolacji.
* Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się środek dezynfekujący ręce do którego korzystania obligatoryjnie zobowiązuje się wszystkich wchodzących oraz opuszczających budynek szkoły.
* Obowiązują ogólne zasady higieny: częste i precyzyjne mycie
oraz dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
* Ogranicza się przebywanie i kontakt w szkole z osobami z zewnątrz.
(Możliwość zdalnego załatwiania spraw przez sekretariat szkoły).
Tym samym, obowiązuje stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe bądź dezynfekcja rąk.
* Należy zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz jeśli to możliwe, ograniczyć gromadzenie się w większych skupiskach osób. (Uwzględnienie komunikacji na odległość).
* Uczniowie używający masek lub rękawic jednorazowych na terenie szkoły są proszeni o ich wyrzucanie do wyznaczonych koszy.

W przypadku zaobserwowania wyżej wymienionych objawów należy BEZWŁOCZNIE powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Janowie Lubelskim

Tel. 15 8725 400 tel. alarmowy 697 079 690 lub 697 867575
lub 667152 317

Oddział Chorób Zakaźnych w Biłgoraju
Tel. 84 688 22 45
INFOLINIA NFZ
Tel. 800 190 590