Ministerstwo Edukacji Narodowej, 26 marca 2020 o 16:02

 

Szanowni Państwo
25 marca br. znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).


Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.


W załączeniu przekazuję Państwu nowelę rozporządzenia oraz komunikat MEN omawiający najważniejsze zmiany. Proszę o udostępnienie tych materiałów nauczycielom z Państwa placówki.

Z poważaniem
Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1. Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów – komunikat MEN
2. Nowela 30c z 25.03.2020